fot. flickr.com

Sejm zajmie się projektem dot. dekretu Bieruta

Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się senackim projektem ustawy dot. dekretu Bieruta. Zgodnie z nim Samorządy i Skarb Państwa będą miały prawo pierwokupu gruntów warszawskich objętych roszczeniami, jeśli będą się na nich znajdować instytucje użyteczności publicznej.

Wojciech Gruszczyński ze stowarzyszenia „Dekretowiec” mówi, że propozycja Senatu jest rozbieżna z pierwotnymi założeniami ustawy.

– Niestety, ta ustawa daje urzędnikom tzw. uznaniowość w rozpoznawaniu spraw. Dekret z 1945 roku dawał tylko jedną przesłankę odmowną; tutaj mamy całą paletę możliwości odmów. Cały czas nie ma powiązania między odmową o przyznaniu prawa do nieruchomości a odszkodowaniem. To są dwie rozerwane rzeczy. W tej chwili jest taka sytuacja, że osoby, które otrzymują odmowę, muszą ustawić się w kolejce w następnej rozprawie dotyczącej odszkodowania – wskazuje Wojciech Gruszczyński.

Na mocy dekretu Bieruta na własność Warszawy przeszły wszystkie grunty w przedwojennych granicach Warszawy.

Państwo przejęło wtedy ponad 20 tys. nieruchomości, które do dziś nie wróciły do prawowitych właścicieli.

 

RIRM

drukuj