fot. pixabay.com

Sejm: O 13.00 sprawozdanie komisji ws. nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia

Na godz. 13.00 zaplanowano w Sejmie sprawozdanie komisji ws. rządowego projektu nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Ta ustawa jest niezwykle potrzebna – podkreślała Maria Ochman, szefowa Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Trwającemu ponad 5 godzin posiedzeniu połączonych komisji zdrowia i finansów towarzyszyła ożywiona dyskusja. Procedowany projekt przewiduje, że od 1 lipca żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy. Na mocy regulacji podwyższone zostaną współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracujących w służbie zdrowia.

Część środowiska medycznego wskazuje przede wszystkim na to, że mamy do czynienia z kryzysem dotyczącym kadr medycznych.

Minister pozostaje głuchy na nasze argumenty, iż minimalne wynagrodzenie nie powinno być oparte tylko na wykształceniu – mówiła Krystyna Ptok, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Zarzuciła też władzom brak chęci dialogu.

Z kolei Maria Ochman podkreślała, że nie jest to projekt nowy i był już szeroko konsultowany.

– To pierwszy projekt, który w ogóle powstał, regulujący systemowo sprawy wynagrodzeń dla wszystkich pracowników. (…) Był już dwa razy przyjęty przez parlament. Prace nad nowelizacją projektu zaczęły się bodajże w styczniu. Od stycznia rozpoczęły się rozmowy z udziałem ekspertów, czyli wszystkich samorządów, wszystkich związków zawodowych. Później decyzje i porozumienia były podejmowane w ramach zespołu trójstronnego – oznajmiła szefowa Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Po przedstawieniu na sali plenarnej sprawozdania z prac komisji zaplanowano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół poselskich.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj