Wpisy

Wynagrodzenia w Polsce rosną wolniej niż inflacja

Polacy stają się coraz biedniejsi. Realny spadek wynagrodzeń przekłada się na spadek dynamiki konsumpcji. Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju 6 399 zł i 59 gr brutto. To wzrost o 13,5 proc., licząc rok do roku. Inflacja w maju, jak podał Główny Urząd Statystyczny, wyniosła natomiast 13,9 procent.