Posłowie o opodatkowaniu wydobycia węglowodorów

Posłowie debatowali dziś nad rządowym projektem ustawy regulującym opodatkowania wydobycia węglowodorów.

Projekt ustawy w drugim czytaniu wprowadza specjalny podatek węglowodorowy i podatek od wydobycia niektórych kopalin. Podatki te będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, powiedział, że PiS nie jest do końca usatysfakcjonowany dotychczasowymi ustaleniami rządu, ale pomimo to cieszy się, że zostały podjęte jakiekolwiek ustalenia w tej sprawie. Poseł podkreśla, iż ustabilizowanie sytuacji dla firm wydobywczych było postulatem od dawna oczekiwanym.

Do rozstrzygnięcia było to, czy będziemy pobierali daninę dotyczącą eksploatacji złóż niekonwencjonalnych węglowodorowych w Polsce na zasadzie umowy cywilno-prawnej czy też w systemie podatkowym. PiS proponowało pierwsze rozwiązanie, jednak zostało przyjęte to drugie. Brak jakiejkolwiek ustawy w tej sprawie to najgorsza rzecz. W związku z tym każde rozwiązanie, które prowadzi do tego, by Skarb Państwa mógł czerpać korzyść z wydobycia tych węglowodorów w Polsce jest rozwiązaniem pożądanym. Można sądzić, że największym punktem spornym będą koszty kwalifikowane – mówił poseł Piotr Naimski.

Zgodnie z projektem państwo ma pobierać rentę surowcową, której wysokość wyniesie ok. 40 proc. Przepisy przewidują, że opłata eksploatacyjna realizowana na rzecz gmin, powiatów, województw i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma wzrosnąć do 24 zł z 6 zł za tysiąc metrów sześciennych w przypadku gazu i do 50 zł z 36 zł za tonę w przypadku ropy.

RIRM

drukuj