fot. PAP

W Warszawie zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży

Dziś – jak co roku w Dniu Dziecka – zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży. Tego dnia w parlamencie zasiądą uczniowie ze szkół z całej Polski. Będzie to już XIX dziecięca sesja obrad; w tym roku tematem wiodącym obrad będzie lokalny ekorozwój.

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 roku z inicjatywy wicedyrektor ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu Urszuli Pańko i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej (od początku działalności dziecięcego Sejmu sesja nie odbyła się jedynie w 1999 roku). Tematem jej była „Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”.

Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. Obecnie młodzieżowe parlamenty działają także we Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach.

XIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, zorganizowana została przez Kancelarię Sejmu w porozumieniu z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna, oraz poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej oraz Regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży.

W tym roku zadaniem uczniów ubiegających się o mandat posła było przygotowanie i przeprowadzenie szkolnej debaty dotyczącej dotychczasowej aktywności i propozycji działania młodzieży w zakresie lokalnego ekorozwoju.

Następnie uczestnicy konkursu, do którego w tym roku zgłosiło się blisko 600 dwuosobowych zespołów (najwięcej zgłoszeń napłynęło z województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego) publikowali relacje z przeprowadzonych debat na stronie dziecięcego sejmu http://sdim.ceo.nq.pl Na podstawie ich podstawie wyłoniono dziecięcych posłów.

W połowie maja spotkali się oni na posiedzeniach komisji problemowych, gdzie przy pomocy sejmowych legislatorów, opracowali projekt uchwały w sprawie w sprawie lokalnego ekorozwoju. Wybrali też m.in. marszałków. Zdecydowano, że obrady 1 czerwca poprowadzą: Anna Przybylska, Sandra Stadnik i Artur Bębeńca.

Tematami poprzednich sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży były m.in. ekologia, globalizacja, szkoła, samorząd uczniowski, praca dzieci oraz wojna.

PAP

drukuj