Trwa 19. ostatnie przed wakacjami posiedzenie Sejmu

Wczoraj niespodziewanie Sejm odrzucił projekt ustawy, którego pierwsze czytanie dot. prawa energetycznego. Posłowie wykreślili z porządku obrad także 4 projekty ustaw o tzw. związkach partnerskich. W porządek obrad został jednak włączony kontrowersyjny rządowy projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 Według PiS odrzucenie pierwszego czytania dot. prawa energetycznego, jest  efektem tarć jakie występują miedzy koalicjantami PO i PSL. Podobny dokument przygotował resort gospodarki, którym kieruje wicepremier Waldemar Pawlak – mówi poseł Adam Rogacki.


Pobierz Pobierz

Projekt mógł być także procedowany niezgodnie z prawem polskim. Wczoraj podczas pierwszego czytania nad ustawą zwracał na to uwagę prof. Krzysztof Szczerski.


Pobierz Pobierz

 W drugim dniu ostatniego przed wakacjami parlamentarnymi posiedzenia Sejmu, posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

Nowela dotyczy Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, który prowadzi NFZ. Według projektu pacjent w przychodni będzie musiał podać jedynie numer PESEL, aby można było zweryfikować, czy jest ubezpieczony.

Sejm będzie także debatował nad rządowym projektem ustawy o nowym Systemie Informacji Oświatowej. Zakłada on zwiększenie anonimowości danych wrażliwych o uczniach gromadzonych w systemie.

drukuj