Sejmowa komisja o rządowym projekcie noweli ustawy o lasach

W sejmowej komisji ochrony środowiska odbędzie się dziś pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o lasach. W myśl projektu, Lasy Państwowe będą miały prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. 

Proponowane rozwiązanie ma ochronić prywatne lasy przed niekontrolowanym wykupem. 1 maja 2016 r. mija 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców, przewidziany przez traktat akcesyjny UE.

Poseł Anna Paluch, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji ochrony środowiska, zwraca uwagę, że ustawa ma bardzo podobne założenia, jak projekt ustawy chroniący ziemię rolną.

– Przypomnę, że w odniesieniu do gruntów rolnych, przez całe ostatnie dwa lata płynęły uspokajające sygnały ze strony rządu, że nic takiego się nie dzieje, że nikt na nasze grunty rolne nie dybie, że to właściwie są jakieś bardzo niewielkie ilości.  A rolnicy z zachodniopomorskiego alarmowali. Później, gdy się dokładnie przeanalizowało temat, okazało się, że około 200 tys. ha ziemi rolnej w ten sposób „poszło”. Myślę więc, że nie ma żadnego powodu, żeby tutaj czekać – komentuje Anna Paluch.

W rękach prywatnych osób w Polsce jest ok. 2 mln ha lasów. Nowela ustawy o lasach pomoże także w wykonaniu Krajowego programu zwiększania lesistości.

Do 2020 roku lasy mają zajmować 30 proc. powierzchni kraju, a w 2050 r. – 33 proc. Obecnie jest to 29 proc. Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od 30 kwietnia bieżącego roku.

RIRM

drukuj