fot. flickr.com

Polepszyła się jakość sprzedawanych paliw

W Polsce poprawia się jakość paliw na stacjach – wynika z kontroli, jaką przeprowadziła Inspekcja Handlowa. W ubiegłym roku Inspekcja zakwestionowała nieco ponad 2,5 proc. skontrolowanych próbek paliw. To mniej niż rok wcześniej. Wtedy norm nie spełniło blisko 4 proc. próbek.

Kontroli poddane zostały niemal wszystkie rodzaje paliw dostępnych na rynku: olej napędowy, benzyna, gaz LPG i biopaliwa.

Anna Janiszewska, dyrektor Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK, informuje, że próbki były pobierane na stacjach paliw, w hurtowniach i od podmiotów magazynujących paliwa. Jak wskazuje, zastrzeżenia najczęściej dotyczyły oleju napędowego.

­- W 2015 roku zakwestionowano 8,13 proc. próbek oleju napędowego, a jedynie 2,22 proc. benzyn. Jeżeli przyjrzymy się wynikom badań próbek gazu LPG, to stwierdzimy, że 3,61 proc. nie spełniało wymagań jakościowych, wynikających z przepisów prawa. Porównując wyniki z ostatnich dwóch lat można stwierdzić, że w przypadku paliw ciekłych zmniejszył się odsetek kwestionowanych próbek ogółem oraz próbek oleju napędowego. Nieznacznie wzrósł odsetek kwestionowanych próbek benzyny. O ponad 1 punkt proc. zwiększył się odsetek kwestionowanych próbek gazu skroplonego LPG ­– poinformowała Anna Janiszewska.

Największe nieprawidłowości stwierdzono w województwach: łódzkim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim. Inspekcja Handlowa bada jakość paliw od 2003 r. Robi to na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

RIRM

drukuj