fot. twitter.com/MFIPR_GOV_PL

Ministrowie ds. spójności UE popierają zaproponowane przez Polskę rozwiązania do walki z pandemią

Ministrowie ds. spójności Unii Europejskiej popierają zaproponowane przez Polskę rozwiązania legislacyjne do walki z koronawirusem – poinformowało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak podał resort, w piątek odbyła się wideokonferencja ministrów krajów UE odpowiedzialnych za realizację polityki spójności, której głównym tematem była możliwość reagowania UE na społeczne i gospodarcze potrzeby związane z pandemią koronawirusa.

Napisano, że uczestnicząca w niej minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak doceniła dotychczasową inicjatywę KE Europejskiej Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), podkreśliła jednak, że dotychczasowe działania są niewystarczające.

„Oczekujemy dalszych zmian i tego, że następny pakiet zostanie uzgodniony niezwłocznie” – wskazała cytowana w informacji minister.

Zaznaczono, że Polska proponuje dalsze zmiany usprawniające realizację projektów oraz przepływów finansowych związanych z inwestowaniem funduszy UE. Wskazano, że przedstawione postulaty znajdują sprzymierzeńców wśród innych państw członkowskich. Uzgodniono, że kluczowe propozycje zmian zostaną przekazane do Komisji Europejskiej, tak aby w najbliższym czasie móc rozpocząć prace.

Z informacji MFiPR wynika, że polskie propozycje tzw. funduszowej szczepionki antywirusowej to: wprowadzenie możliwości poziomu dofinansowania unijnego do realizowanych projektów o max. 10 pkt. proc. w stosunku do obowiązującego obecnie 85 proc.; podniesienie poziomu płatności zaliczkowych dla lat 2020-23 o 1 pkt proc. (do 4 proc.) lub przesunięcie części zaliczki rocznej z 2021 na rok 2020 i wprowadzenie możliwości rozliczenia się na koniec perspektywy, a nie po roku; przyspieszenie refundacji środków przez KE z obecnych maksymalnie 60 dni do np. 20; rezygnacja z korekt netto, ponieważ – jak zaznaczono – ze względu na spodziewany kryzys gospodarczy, wszystkie środki nie rozliczone w danym roku powinny pozostać w dyspozycji państwa członkowskiego i być ponownie wykorzystywane.

Ponadto Polska – jak pisze resort – proponuje rozszerzenie katalogu inwestycji i zakupów finansowanych z funduszy UE m.in. o środki ochrony zdrowia; ułatwienie przesuwania środków pomiędzy funduszami, programami, kategoriami regionów; wprowadzanie odstępstw w obszarze pomocy publicznej.

Zaznaczono, że przyjęcie nowych propozycji legislacyjnych może znacząco ułatwić wykorzystanie funduszy unijnych nie tylko na bezpośrednią walkę z koronawirusem, ale przede wszystkim na łagodzenie jego negatywnego wpływu na gospodarkę. Przypomniano, że podobne rozwiązania były z dobrym efektem stosowane w perspektywie 2007-2013 przy łagodzeniu skutków kryzysu z 2008 r.

Napisano, że biorący udział w wideokonferencji chorwacki minister rozwoju regionalnego i zarządzania funduszami europejskimi Marko Pavić podsumowując spotkanie, wskazał, że „kluczowe jest maximum elastyczności przy jak najmniejszych obciążeniach administracyjnych. Covid-19 nie ma granic. W czasach bez precedensu, potrzeba bezprecedensowych działań”.

W informacji zaznaczono, że o kolejnym pakiecie legislacyjnym związanym z koronawirusem ministrowie ds. spójności mają rozmawiać ponownie w połowie przyszłego tygodnia.

PAP

drukuj