(fot.PAP)

Musimy wzmocnić polską kolej

Polska nie wykonała części zobowiązań wynikających z tzw. pakietu kolejowego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Skargę przeciw Polsce skierowała w 2010 r. Komisja Europejska, zarzucając nam trzy uchybienia, z czego dwa uwzględnił trybunał. ETS zgodził się z Komisją, że Polska nie wprowadziła zachęt do zmniejszania kosztów zapewniania infrastruktury i wysokości opłat za dostęp do niej.

Trybunał uwzględnił też zarzut Komisji dotyczący obliczania opłat pobieranych za minimalny pakiet dostępu i dostęp do torów w celu obsługi urządzeń.

Przypomniał, że zgodnie z prawem Unii, opłaty te powinny być ustalone po koszcie, który jest bezpośrednio ponoszony jako rezultat wykonywania przewozów pociągami.

Z punktu widzenia Polskiego przewoźnika ten wyrok jest niekorzystny – akcentuje euro poseł Tomasz Poręba.

– Unia Europejska domaga się jak najszybszego otwarcia rynku kolejowego, przejazdów torów dla przewoźników. W moim przekonaniu, w przekonaniu Prawa i Sprawiedliwości również, powinniśmy raczej zadbać o to żeby wzmocnić polskie koleje i żeby polskie koleje były realnym konkurentem dla konkurencji właśnie z Europy zachodniej, głównie z Niemiec. Niestety rząd tego nie robi, polskie koleje odnotowują rok w rok straty i bardzo trudno będzie w przyszłości konkurować z przewoźnikami ze starej Unii Europejskiej – powiedział poseł Tomasz Poręba.

Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi uchybienie, państwo którego to dotyczy, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku.

Jeżeli Komisja uzna, że państwo członkowskie nie zastosowało się do wyroku, może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych.

RIRM

drukuj