800 mln euro z UE na projekty transportowe w Polsce

Komisja Europejska zdecydowała się przeznaczyć 800 mln euro na dziesięć nowych projektów transportowych w Polsce. Pieniądze będą pochodziły z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” – poinformowała Komisja.

Projekty te mają usprawnić połączenia transportowe, w szczególności kolejowe i przyczynią się do rozwoju mobilności niskoemisyjnej w Polsce. Mają też stymulować inwestycje, wzrost gospodarczy oraz powstawanie nowych miejsc pracy. Polska jest największym beneficjentem finansowania w ramach „Łącząc Europę”. W latach 2014-20 – to kwota 4,2 mld euro dla 41 projektów.

Środki te pomogą w modernizacji infrastruktury i zwiększą bezpieczeństwo – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

– Decyzja KE jest decyzją, której oczekiwaliśmy, to spełnienie wspólnych zobowiązań. Środki europejskie pomogą nam w realizacji tych ambitnych planów związanych z inwestycjami drogowymi i kolejowymi, więc to ma kluczowe znaczenie, kiedy mówimy o przebudowie polskiej infrastruktury komunikacyjnej – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

Najwięcej pieniędzy otrzymają trzy projekty związane z modernizacją linii kolejowych. Otrzymają w sumie 523 mln euro. Chodzi o modernizację linii Białystok-Suwałki-Trakiszk czy Białystok-Ełk.

RIRM

drukuj