fot. Fundacja Św. Benedykta

„W rodzinie siła” – obrońcy życia spotkali się w Poznaniu

W sobotę 9 grudnia br. w salach pałacu Działyńskich w Poznaniu pod hasłem „W rodzinie siła – podjąć dziedzictwo Ulmów”  odbyła się konferencja i spotkanie przedstawicieli środowisk broniących życie i rodzinę z całej Polski. Organizatorami wydarzenia była Fundacja Św. Benedykta oraz Fundacja „Głos dla Życia”.

Konferencję otworzył poznański metropolita i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki, który podkreślił wartość życia i męczeństwa rodziny Ulmów jako inspiracji dla dzisiejszych obrońców życia i rodziny. Duchowny wyraził także nadzieję, że ruchy broniące życie i rodzinę, szczególnie wobec wyzwań związanych z przemianami społeczno-politycznymi w naszym kraju, przezwyciężą podziały i działać będą w jedności, bo tylko w ten sposób można osiągać postawione cele.

Marek Jurek, były marszałek Sejmu, na zakończenie swojego wystąpienia „Zwyciężyć przyszłość dla Polski i cywilizacji życia” w imieniu uczestników konferencji podziękował ks. arcybiskupowi za jego jednoznaczną postawę w sprawach fundamentalnych dla narodu i rodziny oraz godne reprezentowanie polskiego Kościoła na synodzie powszechnym, co zebrani potwierdzili gromkimi brawami.

Po wysłuchaniu wystąpienia red. Agnieszki Bugały, autorki biografii rodziny Ulmów, oraz referatu ks. prof. Andrzeja Pryby nt. „chrztu z krwi” w przypadku męczeństwa dziecka w łonie Wiktorii Ulmy, uczestnicy spotkania przyjęli rezolucję popierającą inicjatywę ogłoszenia tego wyniesionego na ołtarze dziecka, patronem dzieci poczętych rozwijających się w łonach swych matek.

W kolejnym bloku uczestnicy wysłuchali wystąpienia dra Krzysztofa Szwarca z poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego nt. zagrożeń demograficznych i postaw Polaków wobec dzietności.

Z kolei dr Paweł Wosicki, prezes Fundacji „Głos dla Życia”, próbował odpowiedzieć na pytanie „Czy Polska obroni życie i rodzinę?”.

Uczestnicy panelu „Jak skutecznie bronić życia i rodziny” dzielili się swoimi doświadczeniami na tym polu. W dyskusji udział wzięli: Bogusław Kiernicki, prezes Fundacji Św. Benedykta; poseł Bartłomiej Wróblewski; Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Obrony Życia Człowieka; Maria Drąg z Bractwa i Fundacji Małych Stópek, oraz Lidia Klempis z Koalicji dla i Życia i Rodziny.

Z kolei w panelu „Walka o umysły i serca młodych w dobie hedonizmu i zamętu” udział wzięli specjaliści i praktycy: Agnieszka Marianowicz-Szczygieł z Instytutu On i Ona, dr Jolanta Próchniewicz, psycholog, dr Piotr Wołochowicz z Fundacji Misja Służby Rodzinie oraz red. Elżbieta Lachman reprezentująca portal Polskie Forum Rodziców. Dynamikę dyskusji zapewnił prowadzący panele red. Jan Pospieszalski z portalu Afirmacja.Info.

Organizatorzy i uczestnicy spotkania wyrazili chęć dalszej współpracy i wspólnych działań, czego wyrazem ma być m.in. organizacja Narodowego Marszu Życia zapowiedzianego na 24 marca 2024. Przypomniano, że data ta jest nieprzypadkowa, jest to bowiem Narodowy Dzień Życia, przypadający w rocznicę męczeństwa rodziny Ulmów.

Rezolucja

My, uczestnicy Konferencji „W rodzinie siła – podjąć dziedzictwo Ulmów”, reprezentujący środowiska zaangażowane w obronę życia i rodziny, z całą mocą popieramy inicjatywę ogłoszenia przez Kościół katolicki najmłodszego dziecka bł. Wiktorii Ulm, które w chwili męczeństwa żyło w łonie matki, za patrona wszystkich poczętych dzieci. Wierzymy, że wstawiennictwo tego świętego dziecka przyczyni się do zatrzymania plagi aborcji zarówno w Polsce, jak i na świecie.

W imieniu zgromadzonych:

Bogusław Kiernicki – Fundacja Św. Benedykta

Paweł Wosicki – Fundacja „Głos dla Życia”

Wojciech Zięba – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Maria Drąg – Bractwo i Fundacja Małych Stópek

Lech Łuczyński – Koalicja Życia I Rodziny

Lidia Klempis – Fundacja Życia i Rodziny

Elżbieta Lachman – Polskie Forum Rodziców

Piotr Wołochowicz – Fundacja „Misja Służby Rodzinie”

Waldemar Wasiewicz – Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych

 

Dariusz Hybel

drukuj