Zebranie biskupów: o prześladowaniu chrześcijan i Synodzie o rodzinie

Prześladowania chrześcijan, nierozerwalność sakramentu małżeństwa oraz kwestia Komunii św. osób rozwiedzionych to trzy zasadnicze tematy zbliżającego się zebrania plenarnego Episkopatu Polski. Biskupi zwiedzą też Muzeum Historii Żydów Polskich oraz wspólnie odprawią Mszę św. w przeddzień drugiej rocznicy wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.

W czasie zebrania plenarnego od 11 do 12 marca zostanie zaprezentowany projekt listu o prześladowaniach chrześcijan. Biskupi ustalą także termin jego odczytania we wszystkich kościołach w Polsce.

Pod obrady powrócą tematy z pierwszej części synodu na temat rodziny. Biskupi wysłuchają szeregu wykładów i przedyskutują zagadnienia związane z nierozerwalnością sakramentu małżeństwa, propozycją dopuszczenia do przyjmowania Komunii św. osób w powtórnych związkach oraz żyjących w związkach niesakramentalnych.

W środę wieczorem biskupi zwiedzą Muzeum Historii Żydów Polskich. W czwartek o 16.30 w bazylice Świętego Krzyża odprawią Mszę św. w przeddzień drugiej rocznicy wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.

Na marcowe zebrania plenarne w Warszawie zapraszani są także przedstawiciele innych episkopatów, głównie z Europy. W tym roku swoje przybycie zapowiedziało 12 biskupów z 11 krajów: Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy (2), Rosji, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Węgier, Włoch, Danii i Czech.

KEP/RIRM

drukuj