fot. TV Trwam

W grudniu Min. Edukacji i Nauki przedstawi tzw. „pakiet wolnościowy”. Prof. J. Kurzępa: Lewica wykonała ofensywę na środowiska opiniotwórcze, kulturotwórcze, wrzucając w agendę uprawiania nauki swoje ideologie

Myślę, że mamy do czynienia z bardzo wyraźnym przechyleniem narracji lewicowej w szkolnictwie wyższym na uczelniach. Jest to bardzo mocno zróżnicowane w odniesieniu do typów uczelni. Z pewnością uczelnie politechniczne zachowały w większości charakter neutralny światopoglądowo, uprawiając naukę bardzo konkretnie bez potrzeby odnoszenia się do ideologii. Środowiska nauk artystycznych, humanistycznych zdaje się, że przeideologizowały swoją obecność w świecie nauki, co jest niekorzystne (…). Lewica wykonała bardzo mocną ofensywę na środowiska opiniotwórcze, kulturotwórcze, wrzucając w agendę uprawiania nauki swoje ideologie – mówił prof. Jacek Kurzępa, poseł PiS.

Jeszcze w grudniu Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawi tzw. „pakiet wolnościowy”. Chodzi o nowelę ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że projekt jest już praktycznie gotowy. W najbliższych miesiącach mają ruszyć prace nad reformą. Polityk zaznaczył, że pakiet będzie skierowany do wszystkich.

Regulacje mają przywrócić społeczny, kulturowy i narodowy charakter nauki polskiej. Projekt zakłada powrót do relacji uczeń–mistrz. Ma też zniwelować dominację lewicowo–liberalnych światopoglądów w szkolnictwie.

Do tzw. „pakietu wolnościowego”, który został zapowiedziany przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka odniósł się prof. Jacek Kurzępa, poseł PiS, socjolog.

– Propozycje ministra Czarnka zawierają w sobie trzy elementy. Pierwszy element związany z kontynuacją zmian nazwanych „Konstytucją dla Nauki”. Propozycje zmian związane są z postulatami środowiska akademickiego, uniwersyteckiego, które w ramach konsultacji przez cały ubiegły i obecny rok były składane do zespołu monitorującego wdrażanie reformy systemu szkolnictwa wyższego. Postulaty adresowane do zespołu w najbliższym czasie poddane analizie, zapewne będą wrażane. Drugi zespół […] przygotował rekomendacje do wdrażania zmian dot. „Konstytucji dla Nauki” w zakresie nauk humanistycznych. One z dużą uwagą i skrupulatnością były analizowane (…). Trzeci element odnosi się do praw wolności uprawiania nauki w polskich szkołach. Nie ma tutaj absolutnie żadnego elementu szukania przewagi narracyjnej jednej czy drugiej koncepcji uprawiania nauki, chodzi tylko o to, żeby na równych prawach i zasadach, w zgodzie z wolnością uprawiania nauki, zarówno środowiska opisujące rzeczywistość w koncepcjach liberalnych, a z drugiej strony konserwatywnych, miały takie same prawa – mówił prof. Jacek Kurzępa.

Związane jest to również z propozycjami dotyczącymi sądów dyscyplinarnych uczelni wyższych, by w sytuacji pozwania któregokolwiek z nauczycieli akademickich z tytułu głoszenia własnych poglądów, nie zawieszały tego pracownika w obowiązkach akademickich do czasu stwierdzenia obiektywnego stanu rzeczy – kontynuował.

– W związku z tym, że często zdarzało się tak, że osoby, które zostały posądzone o głoszenie poglądów, które w większościowym środowisku określonej akademii, uczelni, uniwersytetu były uznawane jako niepożądane, osoba ta była zawieszana w obowiązkach pracownika. W efekcie wyrok jeszcze nie zapadł, a osoba została już skarcona odsunięciem od realizacji pracy zawodowej. Jesteśmy zatem w tych trzech elementach, które związane są z intensywnym dialogiem dotyczącym „Konstytucji dla Nauki” i konieczności dokonania zmian oraz wolności uprawiania nauki oraz głoszenia poglądów – powiedział poseł.

Profesor wskazał, że lewicowy nurt jest obecnie szczególnie widoczny na uczelniach o profilu artystycznym i humanistycznym.

– Myślę, że mamy do czynienia z bardzo wyraźnym przechyleniem narracji lewicowej w szkolnictwie wyższym na uczelniach. Jest to mocno zróżnicowane w odniesieniu do typów uczelni. Z pewnością uczelnie politechniczne zachowały w większości charakter neutralny światopoglądowo, uprawiając naukę bardzo konkretnie bez potrzeby odnoszenia się do ideologii. Środowiska nauk artystycznych, humanistycznych zdaje się, że przeideologizowały swoją obecność w świecie nauki, co jest niekorzystne (…). Lewica wykonała bardzo mocną ofensywę na środowiska opiniotwórcze, kulturotwórcze, wrzucając w agendę uprawiania nauki swoje ideologie. Jest to oczywiście ze szkodą dla nauki i opisu rzeczywistości – podsumował socjolog.

Tzw. „pakiet wolnościowy” ma się opierać m.in. na pomysłach reformy szkolnictwa wyższego zgłaszanych w przeszłości. Szczegóły regulacji mają być dyskutowane z całym środowiskiem akademickim.

 

RIRM/radiomaryja.pl

drukuj