PAP/EPA

Unijny komisarz ds. rolnictwa J. Wojciechowski przedstawił swój plan dla europejskiego rolnictwa

Unijny komisarz Janusz Wojciechowski przedstawił w Brukseli swój plan dla europejskiego rolnictwa. Mówił o potrzebie dużych nakładów finansowych na rolnictwo w nowym wieloletnim budżecie.

Komisarz Janusz Wojciechowski, który w Brukseli wziął udział w konferencji poświęconej pespektywom unijnego rolnictwa, podkreślił, że nowe zadania, jakie Komisja Europejska chce postawić przed tym sektorem, wymagają dodatkowego wsparcia.

– Rolnicy są ludźmi praktycznymi i doskonale wiedzą, że chcąc mieć jakieś rezultaty, trzeba wcześniej dać odpowiedni wkład. W związku z tym, jeśli oczekujemy większego wkładu rolnictwa europejskiego w europejski Zielony Ład, a ten wkład jest bardzo potrzebny i oczywiście potrzebny jest też większy wkład w samo rolnictwo – zauważył Janusz Wojciechowski.

Zielony Ład to flagowy program Komisji Europejskiej, który przez transformacje energetyki, przemysłu i całej gospodarki ma doprowadzić do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Jednak to ściśle jest związane z przyszłym budżetem.

– Będę bronił budżetu wspólnej polityki rolnej przed jakimikolwiek propozycjami jego zmniejszenia, ale nie będę go bronił przed propozycjami zwiększenia – zadeklarował unijny komisarz ds. rolnictwa.

O swoim wsparciu w tej kwestii zapewnił także europoseł PiS Bogdan Rzońca.

– Cała Europa i cały świat podąża w kierunku udoskonalania rolnictwa, tworzenia jak najlepszej jakości żywności, więc jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek pomysły, że należałoby ze wspólnej polityki rolnej przeznaczać pieniądze na inne cele Unii Europejskiej, to byłoby to nieporozumienie. Na pewno jako europosłowie PiS i EKR będziemy bronić rozwoju wspólnej polityki rolnej, zwiększenia pieniędzy i będziemy absolutnie popierać komisarza Janusza Wojciechowskiego – zaznaczył Bogdan Rzońca.

W przeszłości debaty budżetowe kończyły się źle dla rolników, bo ostateczne propozycje były gorsze niż początkowe propozycje Komisji. Przed europejskim rolnictwem stoi jednak więcej wyzwań, których zamierza podjąć się nowy komisarz.

– Polityka rolna jest zbyt skomplikowana. Jej reguły, zasady interwencji wymagają uproszczenia i deklaruję pełne zaangażowanie, żeby ten cel osiągnąć – zapewnił Janusz Wojciechowski.

Priorytetem komisarza Wojciechowskiego jest także wyrównanie dopłat dla rolników i stworzenie planu na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego.

– Rozwój gospodarstw ekologicznych jest naszym ważnym zadaniem, przy czym nie chodzi tylko o to, żeby zwiększać liczbę tych gospodarstw, ale przede wszystkim, aby promować żywność ekologiczną – zaznaczył unijny komisarz ds. rolnictwa.

Janusz Wojciechowski chce, aby w ciągu przyszłego roku stosowny plan działania w tej kwestii został przedstawiony.

TV Trwam News

drukuj