J. Wojciechowski: Kontrole ETO pokazują główne problemy UE

Kontrole prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy pokazują główne problemy dotykające dziś Unię Europejską – powiedział członek Trybunału Janusz Wojciechowski. Podczas specjalnej konferencji polityk przedstawił informację na temat spraw prowadzonych obecnie przez ten organ.

Głównym zadaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest usprawnianie zarządzania funduszami Unii oraz kontrola ich prawidłowego wykorzystywania.

Janusz Wojciechowski wskazał na dwie sprawy, których realizację nadzoruje Trybunał: program ochrony środowiska Natura 2000 oraz wsparcie dla Ukrainy.

Jak podkreślił polityk, program Natura 2000 od pewnego czasu stanął w miejscu. Wyznaczono tereny chronione, jednak nie zadecydowano o ich przyszłości.

Według Trybunału podobne sytuacje wynikają z trzech bolączek Unii – mówił Janusz Wojciechowski.

– Unia Europejska ma w tej chwili problem z brakiem wizji, brakiem strategii i brakiem pomiaru rezultatów tego, co robi. To nie abstrahuje od tej wielkiej polityki czy wielkich wizji politycznych, natomiast w wielu kontrolach, w wielu zastrzeżeniach (…) trybunału w stosunku do różnorodnych działań UE pojawia się – zarówno na szczeblu komisji instytucji europejskich, jak i na szczeblu państw członkowskich – ten zarzut, że to są często działania podejmowane bez jakiejś docelowej wizji, bez strategii. A na koniec trudno jest zmierzyć te rezultaty – powiedział.

Jak dodaje polityk, konieczne jest jak najszybsze podjęcie konkretnych działań tak, aby nie zaprzepaścić uzyskanych do tej pory efektów.

RIRM

drukuj