fot. twitter.com/KDPawlowska

[TYLKO U NAS] K. Pawłowska: W państwach, w których walkę z przemocą oparto na perspektywie gender, nie odniesiono sukcesu. Odsetek przemocy wobec kobiet jest tam najwyższy

Jak pokazują wszystkie badania, perspektywa oparta na gender-based violence, czyli walce z przemocą opartą na założeniu gender, jest nieskuteczna. Wszędzie potwierdzony jest jeden fakt: w państwach, w których walkę z przemocą oparto na perspektywie gender, nie odniesiono sukcesu. Tam odsetek przemocy wobec kobiet jest najwyższy. Badania odznaczają się bardzo wysokim poziomem metodologii i całkowicie przeczą narracji lewicy – podkreślała Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris, w czwartkowym wydaniu „Polskiego punktu widzenia” na antenie TV Trwam.

Pod koniec marca projekt inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”, który dąży do wypowiedzenia konwencji stambulskiej, został skierowany do prac sejmowych komisji: sprawiedliwości i spraw zagranicznych. Zakłada on powołanie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. [czytaj więcej]

– Bardzo cieszymy się, że projekt pozytywnie przeszedł pierwszy etap, czyli debatę nad nim i głosowanie w Sejmie. Natomiast teraz bardzo liczymy na to, że po zdecydowanym głosie za dalszym procedowaniem projektu parlamentarzyści przejdą już do konkretów, czyli prac w komisjach. (…) Bywały sytuacje, gdy kontrowersyjne projekty wnoszone w ramach procedury inicjatywy obywatelskiej były do pewnego stopnia zamrażane, wyciszane. Mam jednak głęboką nadzieję, że z tym projektem tak nie będzie. Gdy ogłosiliśmy zbieranie podpisów w ramach naszej inicjatywy obywatelskiej, spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem projektu przez polityków – zaznaczyła Karolina Pawłowska.

– Bardzo dobrym sygnałem jest fakt, że pan premier Mateusz Morawiecki oraz Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, zapowiedzieli rozpoczęcie prac nad alternatywnym dokumentem, który w sposób wolny od ideologii, oparty na wiedzy naukowej będzie chronił rodzinę oraz ofiary przemocy domowej w sposób skuteczny – dodała.

Dalsze prace nad projektem nie spodobały się Lewicy oraz wielu posłom Koalicji Obywatelskiej, którzy uważają, że wypowiedzenie konwencji stambulskiej to zgoda na przemoc. Opozycja na Sali Plenarnej urządziła happening. Wymachiwano tabliczkami z hasłami sprzeciwiającymi się projektowi obywatelskiemu. [czytaj więcej] 

– Opinie wypowiadane przez niektórych posłów lewicy to jest zwykły chwyt retoryczny, który ma na celu zdyskredytowanie osób domagających się tego, by w sposób poważny rozmawiać o tym, jak zwalczać przemoc domową. Jak pokazują wszystkie badania, perspektywa oparta na gender-based violence, czyli walce z przemocą opartą na założeniu gender, jest nieskuteczna. Mówią o tym badania zarówno z 2014 roku, badania Agencji Praw Podstawowych, o których wielokrotnie wspominaliśmy w wielu naszych publikacjach, jak i badania OECD z 2018 roku, a także niedawno opublikowane – w marcu bieżącego roku – badania Światowej Organizacji Zdrowia. Wszędzie potwierdzony jest jeden fakt: w państwach, w których walkę z przemocą oparto na perspektywie gender, nie odniesiono sukcesu. Tam odsetek przemocy wobec kobiet jest najwyższy – wskazywała zastępca pełnomocnika komitetu inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

Gość programu zwróciła uwagę, iż wielokrotnie ze strony lewicowych posłów pojawia się powtarzana manipulacja słowna, która zarzuca wspomnianym badaniom niemiarodajność i niewiarygodność.

– Badania nie powstały w oparciu o statystki policyjne, tylko o bezpośrednie rozmowy z kobietami z całej Europy w taki sposób, by były jak najbardziej obiektywne. (…) Badania jasno pokazują, że zgłaszalność przemocy na policję w Polsce jest wysoka, a w krajach skandynawskich na bardzo niskim poziomie. To absolutnie przeczy narracji, jakoby kobiety w Polsce nie zgłaszały przemocy, bo jest wręcz na odwrót. (…) Badania są jak najbardziej obiektywne. Odznaczają się bardzo wysokim poziomem metodologii i całkowicie przeczą narracji lewicy. Najlepszym podsumowaniem tego jest znane powiedzenie, że jeżeli teoria nie zgadza się z faktami, to tym gorzej dla faktów. Niestety w tym przypadku również tak jest – tłumaczyła dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Karolina Pawłowska podkreśliła, iż standard ochrony przed przemocą w Polsce, szczególnie przed przemocą domową, był już wysoki, zanim przyjęliśmy konwencję stambulską. 

– To nie jest prawda, że konwencja stambulska wprowadziła jakieś szczególnie nowe rozwiązania do polskiego porządku prawnego. Musimy być świadomi tego, że każdy odsetek osób cierpiących z powodu przemocy, jest odsetkiem za wysokim. To że Polska rzeczywiście ma ten odsetek niski, nie jest usprawiedliwieniem dla tego, żeby nie walczyć z przemocą i nie podejmować dalszych działań na rzecz zmniejszenia występowania tego zjawiska. Od lat włączamy się w rozmowy dotyczące zwiększenia systemu antyprzemocowego, czego owocem jest wydany przez nas raport, jak skutecznie walczyć z przemocą domową. Wskazujemy w nim m.in. na fakt, że w Polsce wciąż kary za niektóre przestępstwa związane z przemocą są zbyt niskie czy też postulujemy stworzenie szerokiego systemu wsparcia rodzin pozostających w konflikcie bądź borykających się z problemami przemocy – mówiła gość TV Trwam.

Podstawowym zarzutem dla konwencji stambulskiej jest promowanie przez nią ideologicznych założeń gender.

– Konwencja stambulska jest pierwszym tego typu dokumentem o charakterze wiążącym, który w sposób tak radykalny promuje określoną ideologię – ideologię gender. Zgodnie z przyjętą w konwencji koncepcją gender, kobiecość i męskość to zaledwie społeczne konstrukty, które powstały w wyniku nierównych stosunków władzy, czyli odwiecznie toczącej się dialektycznej walki płci. (…) Koncepcja narzuca, że trzeba walczyć z normami związanymi z kobiecością i męskością, gdyż to jest jedyny sposób na walkę z dyskryminacją i przemocą – wyjaśniła Karolina Pawłowska.

radiomaryja.pl

drukuj