fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

Trwają rozmowy ministrów środowiska Polski i Białorusi

W Mińsku trwają rozmowy bilateralne ministrów środowiska Polski i Białorusi. Tematem spotkania ministra Jana Szyszki i jego białoruskiego odpowiednika jest m.in. dalsza współpraca obu państw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Chodzi szczególnie o tereny przygraniczne przy rzece Bug.

Prof. Jan Szyszko podkreśla, że jest wiele zagadnień, dających pole do szerokiej kooperacji Polski i Białorusi w dziedzinie środowiska.

– Polska zainteresowana jest odtworzeniem, renowacją Kanału Augustowskiego – na ten temat będziemy rozmawiali – i oczywiście współpracą w zakresie tego wielkiego dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego jakim jest Puszcza Białowieska. Myślę, że te rozmowy zakończą się sukcesem i rozpoczniemy współpracę w kierunku dobra zarówno dla Białorusi, jak i dla Polski. Te sprawy nas łączą i musimy tutaj współdziałać – zaznacza prof. Jan Szyszko.

Spotkanie szefów resortów środowiska Polski i Białorusi odbywa się na marginesie corocznej sesji podsumowującej działalności Międzynarodowego Instytutu Naukowego Ekologii im. Sacharowa. Minister Jan Szyszko jest przewodniczącym rady naukowej Instytutu.

RIRM

drukuj