Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska przechodzi do drugiego etapu procedury przeciwko Polsce w związku ze zwiększoną wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej. Wcześniejsze zapewnienia resortu środowiska nie satysfakcjonują europejskich urzędników. Nasze działania są zgodne z prawem Unii Europejskiej – odpowiada minister prof. Jan Szyszko.

Potrzebę działań ochronnych w Puszczy Białowieskiej potwierdziła inwentaryzacja przeprowadzona na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Badania potwierdziły, że puszcza pozostawiona sama sobie może wymrzeć i utracić swoją różnorodność. Argumenty resortu środowiska nie przekonują Komisji Europejskiej, która przechodzi do drugiego etapu procedury przeciwko Polsce.

– Wycinka trwa; uważamy, że odpowiedź polskich władz jest niesatysfakcjonująca na ten moment. Wciąż jesteśmy zaniepokojeni wycinką w tym ważnym obszarze Natura 2000, dlatego zdecydowaliśmy się przejść do kolejnego etapu – mówił Enrico Brivio, rzecznik Komisji Europejskiej ds. środowiska.

Decyzja Komisji Europejskiej stała się politycznym paliwem dla opozycji totalnej. Działania resortu środowiska szkodzą puszczy i mogą oznaczać potężne kary finansowe dla Polski – twierdzi Tomasz Cimoszewicz z Platformy Obywatelskiej.

– Procedura będzie trwała tylko miesiąc czasu, a później Polsce, czyli obywatelom polskim grozi ponoszenie kosztów finansowych, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Komisja Europejska zwróci sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu – podkreślał Tomasz Cimoszewicz, poseł PO.

Minister Jan Szyszko odpowiada na zarzuty. Jak podkreśla, strona polska będzie dążyć do wyjaśnienia sprawy, a dotychczasowe działania ochronne były zgodne z prawem Unii Europejskiej.

– W tej chwili 1/3 terytorium lasów gospodarczych na terenie Puszczy Białowieskiej pozostaje zgodnie z sugestiami niektórych organizacji ekologicznych bez jakichkolwiek interwencji, a pozostała część, czyli 34 tys. hektarów jest poddana w tej chwili działaniom ochronnym zgodnie z prawem Unii Europejskiej – wyjaśniał prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Jak przekonuje resort środowiska, działania podejmowane w Puszczy Białowieskiej mają uchronić ją przed utratą gatunków i siedlisk przyrodniczych ważnych z punktu widzenia programu Natura 2000.

TV Trwam News/RIRM

drukuj