Trwa X Zjazd Gnieźnieński

W tym roku Zjazdowi towarzyszy hasło „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”.

W drugim dniu obrad zaplanowano m.in. dyskusje panelowe, na których prelegenci będą odpowiadać na pytania: „gdzie jest Bóg we współczesnej kulturze?”, „jaki jest bilans odzyskanej wolności?” oraz „czy miłosierdzie ma granice?”.

Rozpoczynając Zjazd prymas Polski ks. abp Wojciech Polak zaznaczył, że zakorzenienie w Chrzcie Świętym stanowi zasadniczy, choć może często już zapomniany, element fundamentu europejskiej tożsamości.

-To przecież święty Jan Paweł II właśnie tutaj w Gnieźnie, diagnozując sytuację braku duchowej jedności Europy, pokazał, że wynika ona głównie z kryzysu tej chrześcijańskiej samoświadomości. A jeśli tak właśnie jest, trzeba nam chrześcijanom cierpliwie wracać do tego źródła i przywracać w słusznym dialogu z innymi tradycjami i kulturami tę fundamentalną więź Europy i chrześcijaństwa – podkreślił ks. abp Wojciech Polak.

Tegoroczny Zjazd Gnieźnieński nawiązuje do jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Zjazdy Gnieźnieńskie sięgają swą tradycją roku 1000. Wówczas, w marcu, do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie przybył cesarz Otton III. Zjazd ten i spotkanie cesarza z Bolesławem Chrobrym były znakiem przyjęcia Polski do grona państw europejskich.

RIRM

drukuj