fot. twitter.com/Kombatanci/

Szef UdSKiOR upamiętnił 100. rocznicę urodzin Jana Bytnara „Rudego”

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, upamiętnił dziś w Warszawie 100. rocznicę urodzin Jana Bytnara ps. „Rudy”. W asyście żołnierzy Wojska Polskiego i harcerzy złożył on kwiaty na jego mogile na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Jan Józef Kasprzyk po oddaniu hołdu żołnierzowi Armii Krajowej i bohaterowi Szarych Szeregów oraz wszystkim młodym uczestnikom warszawskiego ruchu oporu powiedział, że było to pokolenie, dla którego niepodległość była najcenniejszym darem.

– Z domu rodzinnego wyniósł wartość i słowa, iż niepodległość jest najcenniejszym darem, jaki Opatrzność daje ludziom, narodom i państwom. Związany z harcerstwem wiedział, że musi być wierny słowom harcerskiego hymnu: „Wszystko co nasze, Polsce oddamy”. W tych słowach zawiera się istota służby tamtego pokolenia. Wszystko, a więc zdrowie, a nawet życie należy oddać, kiedy ojczyzna tego wymaga, stąd jego bohaterskie zaangażowanie w chwili, gdy Polska znów utraciła niepodległość w wyniku agresji niemieckiej i sowieckiej – powiedział Jan Józef Kasprzyk.

Jan Bytnar ps. „Rudy” był symbolem niezłomnego patrioty, głębokiej wiary w słuszność prowadzonej walki o wyzwolenie Polski – napisał dziś premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościach.

Jan Bytnar w 1943 r. został pośmiertnie mianowany harcmistrzem, porucznikiem i odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych.

 

RIRM

drukuj