fot. PAP/Łukasz Gągulski

Szczyt Ministrów Rolnictwa Regionu Trójmorza

W Krakowie odbył się Szczyt Ministrów Rolnictwa Regionu Trójmorza. Inicjatorem spotkania była Polska.

Było to pierwsze takie spotkanie w historii. Do Krakowa przybyli ministrowie z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. Inicjatorem spotkania był polski minister rolnictwa i rozwoju wsi, Grzegorz Puda.

– Ta wzmocniona współpraca ma służyć lepszej identyfikacji potrzeb, wspólnych problemów oraz tego wszystkiego, co nas łączy, a także wspólnych szans i wyzwań, które możemy wspólnie podejmować – powiedział Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Głównym tematem dzisiejszych rozmów były kwestie związane z produkcją białka paszowego we wszystkich krajach Trójmorza po to, aby uniezależnić się od białka importowanego spoza UE.

– Osiągnęliśmy wspólne stanowisko co do tego, że należy odwołać się do zdobyczy nauki, do biotechnologii tak, aby te białka roślinne były jeszcze bardziej wydajne, nie tylko po to, aby mogły służyć do produkcji pasz dla zwierząt, ale żeby mogły być też wykorzystywane przez konsumentów – poinformował Giedrius Surplys, minister rolnictwa Litwy.

Wszystkie zmiany mają zostać wprowadzone zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

– Zgodziliśmy się, że w celu promowania „zielonego rolnictwa” niegodzącego w interesy rolników uważamy za ważną poprawę naszej konkurencyjności poprzez promowanie badań i innowacji w systemach żywnościowych, poprzez rozwój zielonej i cyfrowej gospodarki oraz produkcję pasz białkowych – wyjaśnił Miklós Kállay, minister rolnictwa Węgier.

Pomysły i postulaty polityków zostały spisane i znalazły odzwierciedlenie w postaci wspólnej deklaracji. W dzisiejszych obradach uczestniczył także Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa.

– Myślę, że tutaj państwa grupy Trójmorza, rolnicy z tych krajów mogą dużo na tym skorzystać i być nawet wzorem dla innych części Europy, jeżeli mądrze skorzystamy z tych działań – powiedział Janusz Wojciechowski.

Inicjatywa spotkań ministrów rolnictwa ma być kontynuowana w kolejnych latach.

 

TV Trwam News

drukuj