Szansa modernizacji rybołówstwa w Polsce

Parlament Europejski przyjął połowicznie (przegłosowano jedynie poprawki do raportu) kształt nowego funduszu na unijną polityką morską i polityką rybołówstwa na lata 2014-2020: Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Rozporządzenie EFMR jest finansowym ramieniem Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Stanowi on trzeci filar reform unijnej polityki rybołówstwa będący rezultatem wcześniejszych porozumień w sprawie WPRyb (zwanych również rozporządzeniami podstawowymi) oraz wspólnej organizacji rynku. EFMR ma prowadzić działalność w latach 2014–2020, zastępując obecny Europejski Fundusz Rybacki, i ma on być skuteczniejszy oraz łatwiej dostępny dla potencjalnych beneficjentów, takich jak rybacy oraz społeczności nadbrzeżne.

EFMR w swoim pierwotnym kształcie zawiera niezwykle istotne rozwiązania w zakresie modernizacji i wymiany jednostek połowowych co jest podstawą dla polskiej floty rybackiej, gdzie średni wiek kutrów wynosi ok. 40 lat.” – powiedział po głosowaniu poseł PiS do PE Marek Gróbarczyk – „Ostateczny kształt Funduszu zostanie przyjęty w drodze kodecyzji w oparciu o kompromis pomiędzy Radą, Komisją i Parlamentem Europejskim. To czas dla Polskiego Rządu, który musi w końcu zacząć bronić polskich interesów w UE.”

Każdy kraj otrzymuje udział w funduszu, który może wykorzystać, by współfinansować projekty finansowane częściowo ze środków pochodzących z państw członkowskich. Udział poszczególnych krajów w funduszu uzależniony jest od rozmiaru ich sektora rybołówstwa. Aktualnie EFR dysponuje budżetem w wysokości 4,3 mld EUR w lata 2007–2013. W przyszłej perspektywie 2014-2020 przewidziano na ten cel 6,4 mld EUR.

EFMR poszerzy zakres działań finansowanych w ramach EFMR przede wszystkim takich jak np. tworzenie akwakultury, rybołówstwo rekreacyjne, wsparcie dla młodych rybaków, oraz odszkodowań związanych z wyłączaniem akwenów morskich. EFMR koncentrując się na wsparciu drobnego rybołówstwa daje ogromną szansę polskim rybakom wykonującym tego typu połowy.

Mateusz Kochanowski

drukuj