„Synod służy współpracy z planem miłości Boga”

Mszą Świętą w Bazylice Watykańskiej rozpoczęło się zgromadzenie Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Jego tematem są „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. Jego Świątobliwość podkreślał, że zgromadzenie synodalne ma służyć współpracy z planem miłości Boga.

Zgromadzenia synodalne nie są po to, aby dyskutować o pięknych i oryginalnych ideach czy też, by dostrzec, kto jest bardziej inteligentny – podkreślał Ojciec Święty Franciszek.

– Służą one doskonaleniu i lepszemu strzeżeniu winnicy Pańskiej, współpracy z Jego marzeniem, Jego planem miłości do swego ludu. W tym przypadku Pan prosi nas, byśmy zatroszczyli się o rodzinę, która od samych początków jest integralną częścią Jego planu miłości do rodzaju ludzkiego – wskazał Papież.

Nawiązując do niedzielnej Ewangelii o winnicy pańskiej Jego Świątobliwość zwrócił uwagę, że również i dziś istnieje pokusa zawłaszczenia winnicy pańskiej, czyli ludu Bożego.

Marzenie Boga zawsze ściera się z hipokryzją niektórych Jego sług. Możemy „zniweczyć” marzenie Boga, jeśli nie pozwalamy się prowadzić Duchowi Świętemu. Duch daje nam mądrość, która wykracza poza naukę, abyśmy wielkodusznie pracowali z prawdziwą wolnością i pokorną kreatywnością. Bracia synodalni, by dobrze pielęgnować i strzec winnicy, trzeba aby nasze serca i umysły były strzeżone w Jezusie Chrystusie – wezwał Ojciec Święty.

W samo południe Jego Świątobliwość, jak w każdą niedzielę, spotkał się z pielgrzymami na modlitwie Anioł Pański. W czasie rozważań papież podkreślał, że rodzina musi karmić się Słowem Bożym. W tym kontekście Ojciec Święty apelował o rodzinne czytanie Biblii.

Biblia jest nie po to, aby ją umieścić na półce, ale żeby mieć ją obok, pod ręką, aby czytać ją często, codziennie, zarówno indywidualnie, jak i wspólnie: mąż z żoną, rodzice z dziećmi, może wieczorem, a zwłaszcza w niedzielę. W ten sposób rodzina wzrasta, pielgrzymuje ze światłem i mocą Słowa Bożego! – zaznaczył Papież.

Na zakończenie Jego Świątobliwość zachęcał wszystkich do wspierania modlitwą nadzwyczajnego Synodu Biskupów nt. rodziny.

Nadzwyczajny Synod na temat rodziny ma wskazać konkretne kierunki duszpasterstwa rodzin. Jego uczestnicy pochylą się również nad problemami osób rozwiedzionych i żyjących w związkach niesakramentalnych. To szczególnie ważne wydarzenie w kontekście nasilających się ataków na współczesne rodziny.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj