fot. PAP/Darek Delmanowicz

Świętokrzyskie: Uczniowie poznają lokalną historię w projekcie „Śladami pamięci”

Dokumentowanie losów osób i rodzin z woj. świętokrzyskiego, które pomagały Żydom w czasie II wojny światowej, będzie tematem pierwszej edycji projektu edukacyjnego „Śladami pamięci”, skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół regionu.

Wydarzenie zainaugurowane w minionym tygodniu w Kielcach, organizują wspólnie Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN) i kielecka delegatura Instytutu Pamięci Narodowej.

Projekt „Śladami pamięci – uczeń/nauczyciel badaczami historii” ma na celu wzbudzenie zainteresowania historią woj. świętokrzyskiego u młodych ludzi, w kontekście dziejów Polski. Pomysłodawcy przedsięwzięcia podkreślają, że ważnym jego elementem będzie kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych związanych z otwartością, tolerancją i współpracą.

Pierwsza edycja, która ma być realizowana do kwietnia 2017 r. jest poświęcona świętokrzyskim Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata – osobom odznaczonym przez jerozolimski instytut Yad Vashem, które z narażeniem własnego życia i życia swoich bliskich ratowały Żydów z zagłady podczas II wojny światowej.

„Mamy przygotowaną przez IPN listę 287 sprawiedliwych z regionu, którzy ten medal otrzymali. Chcielibyśmy, żeby uczniowie realizując w szkole projekty wybrali sprawiedliwego najbliżej ich miejscowości i zapoznali się z historią tej rodziny – kogo ratowała, w jakich okolicznościach, co się stało z ukrywającym się i ze Sprawiedliwym” – wyjaśniała PAP koordynatorka projektu z ŚCDN, Maria Bednarska.

Kolejnym etapem będą warsztaty historii mówionej, dla uczniów i koordynujących ich pracę pedagogów. Młodzi ludzie dowiedzą się jak przygotować się do przeprowadzenia wywiadów, w jaki sposób sformułować pytania, jak przeprowadzić rozmowę i weryfikować uzyskane informacje.

Efektem ich pracy będzie przygotowana w dowolnej formie prezentacja, przybliżająca Sprawiedliwych. Część prezentacji zostanie opisanych w publikacji, dokumentującej projekt, która stanie się pomocą dydaktyczną.

Uczestniczy projektu odwiedzą także Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej k. Łańcuta lub warszawskie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Projektowi towarzyszy wystawa „Samarytanie z Markowej” prezentowana w kieleckim Centrum Edukacyjnym IPN. Na planszach można oglądać reprodukcje fotografii i dokumentów, ilustrujących życie rodziny Ulmów, zamordowanej przez Niemców za ukrywanie Żydów. Wystawa będzie mogła być pokazywana w szkołach.

PAP/RIRM

drukuj