fot. twitter.com

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej  

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. W tym dniu szczególną uwagę kierujemy na potrzeby ludzi dotkniętych konfliktami zbrojnymi na świecie. Jest to także okazja, aby wyrazić szacunek wszystkim pracownikom organizacji humanitarnych. Wśród tych, którzy niosą pomoc potrzebującym, jest wiele organizacji z Polski.

Jedną z nich jest polska sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jej dyrektor, ks. prof. Waldemar Cisło, podkreśla, że pomaganie innym jest pięknym obliczem solidarności z potrzebującymi.

– Pochylamy się nad tymi, którzy są ofiarami konfliktów, wojen, prześladowań religijnych. Pomoc Kościołowi w Potrzebie od wielu lat wspiera wspólnoty chrześcijan, które są mniejszością i doznają prześladowań, najczęściej ze strony radykalnego islamu. Jak mówią sami Syryjczycy to, co my czynimy, udzielając pomocy medycznej, żywnościowej, kupując środki higieniczne, czy dbając o kształcenie ich dzieci to jest to, co daje im nadzieję, że ktoś w dalekiej Polsce pamięta o nich, troszczy się i za nich się modli. Myślę, że jest to bardzo potrzebne. Pozwala nam dzielić się tym, czego mamy więcej. To piękne oblicze solidarności chrześcijańskiej, które przejawia się właśnie w pomocy humanitarnej – mówi ksiądz profesor Cisło. 

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku. Data ta upamiętnia tragedię z 19 sierpnia 2003 r., kiedy 22 pracowników humanitarnych zginęło wskutek wybuchu bomby w siedzibie ONZ w stolicy Iraku, Bagdadzie.

RIRM

drukuj