fot. PAP/EPA

Strasburg: Jest rezolucja w sprawie Ukrainy

Europosłowie przyjęli wspólny projekt rezolucji w sprawie wyniku szczytu w Wilnie i przyszłości Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza w odniesieniu do Ukrainy.

Parlament Europejski wyraził całkowitą solidarność z osobami demonstrującymi poparcie dla europejskiej przyszłości Ukrainy oraz wezwał ukraińskie władze do pełnego poszanowania praw obywatelskich i podstawowej wolności zgromadzeń i pokojowych protestów.  Ponadto europosłowie zdecydowanie potępili brutalne użycie siły wobec pokojowych demonstracji i podkreślili konieczność bezzwłocznego przeprowadzenia skutecznego i niezależnego śledztwa oraz ukarania winnych.

W przyjętej rezolucji czytamy m.in., że Parlament Europejski domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia osób, które brały udział w pokojowych demonstracjach i zostały aresztowane w ostatnich kilku dniach oraz zachęca władze ukraińskie do zaangażowania się w rozmowy z protestującymi, aby uniknąć eskalacji przemocy i destabilizacji kraju. Ponadto deputowani wezwali wszystkie partie polityczne do zapewnienia możliwości przeprowadzenia uporządkowanej, spokojnej i przemyślanej debaty na temat sytuacji gospodarczej i politycznej oraz perspektyw przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Dawid Nahajowski, Strasburg

drukuj