SKOK-i negatywnie o rządowym projekcie ustawy

Kasa Krajowa SKOK negatywnie zaopiniowała rządowy projekt nowelizacji ustawy o SKOKach. Przedstawiciele Kasy podkreślają, że „w wyniku projektowanych zmian SKOK-i będą mogły być przejmowane nie tylko, jak do tej pory, przez banki krajowe, lecz i zagraniczne”. 

Zmiany podnoszą także niezgodność projektowanych przepisów z prawem.

Trzeba zwrócić uwagę, że ta nowelizacja zmierza do tego, żeby dać możliwość przejmowania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych również podmiotom zagranicznym. Zdaniem Kasy Krajowej, głównym kierunkiem zmian wyznaczanych przez ustawodawcę i pierwszoplanowym działaniem nadzorcy powinno być zapewnienie kasom realnej możliwości uczestnictwa w procesie restrukturyzacji całego sektora spółdzielczych kas, które według kasy krajowej powinny być przejmowane wyłącznie przez inne kasy. Tym bardziej, że autosanacja w systemie SKOK jest możliwa. Kasy, które uzyskują dostęp do pomocy publicznej mogłyby dostosować swoją działalność i funkcjonować z aktualnymi wymogami – zaznacza Andrzej Dunajski, rzecznik SKOK.

Przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o SKOK i o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ma dostosować obecne przepisy do zasad udzielania pomocy publicznej w UE.

Projekt tydzień temu trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

RIRM

drukuj