fot. PAP/Rafał Guz

Senat upamiętnił 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Senat w sobotę upamiętnił 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej okolicznościową uchwałą. Została ona przyjęta jednogłośnie przez wszystkich senatorów.

Sprawozdawca senackiej komisji ustawodawczej senator PiS Jan Żaryn podkreślił, że uchwała dotyczy jednego z najważniejszych wydarzeń w historii XX wieku.

„1 września 1939 roku o godz. 4.40 Niemcy zaatakowały Wieluń – miasto na zachodniej granicy przedwojennej Polski. Kilka minut później niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polską placówkę wojskową w Gdańsku na Westerplatte. Wydarzenia te rozpoczęły atak nazistowskich Niemiec na Polskę, a tym samym II wojnę światową” – odczytał treść uchwały senator.

„Była to jak dotychczas największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8 maja 1945)” – napisano w uchwale.

„Teatr działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. W wojnie uczestniczyło ponad 1,5 miliarda ludzi, w tym ponad 100 milionów ludzi z bronią w ręku. Według różnych szacunków zginęło w niej co najmniej 60 milionów ludzi” – głosi jej treść.

Jak podkreślono w dokumencie, „II Wojna Światowa spowodowała wiele ludzkich cierpień i przyniosła wiele zniszczeń”.

„Było to zaplanowane ludobójstwo. Polska była krajem, w którym skala zniszczeń materialnych, w dziedzinie dóbr kultury oraz w strukturze społecznej była ogromna. Jej mieszkańcy poddani zostali licznym represjom takim, jak: egzekucje, przesiedlenia czy zabór mienia. Miały one miejsce zarówno ze strony nazistowskich Niemiec, jak i Związku Sowieckiego, który 17 września 1939 roku zaatakował Polskę od wschodu. Na terytorium Polski okupowanym przez Niemców działały niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady – miejsca, w których na niespotykaną wcześniej skalę dokonywano masowej eksterminacji ludności pochodzenia żydowskiego, ale również Polaków oraz wielu innych narodów” – napisano.

„Polacy walczyli z wrogiem w obronie granic swojej Ojczyzny, ale też na wielu frontach wojny, m.in. na terytorium ZSRS, w Afryce, na licznych frontach europejskich. Podczas niemieckiej i sowieckiej okupacji Polacy budowali struktury Państwa Podziemnego oraz chwytali za broń, aby wyzwolić się od najeźdźców. W pamięci pokoleń, jako symbol polskiego dążenia do wolności, pozostanie Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku” – czytał dalej treść uchwały senator Jan Żaryn.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej upamiętnia 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i czci pamięć wszystkich poległych, zabitych i w innej formie represjonowanych obywateli Odrodzonej Polski w latach 1939–1945” – napisano.

Jan Żaryn poprosił o jednomyślne przyjęcie uchwały i oddanie w ten sposób honorów tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległą Polskę.

Żaden z senatorów nie zabrał głosu, ani nie wniósł uwag do uchwały. Za przyjęciem głosowało 65 senatorów. Jak podkreślił marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały.

„Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej” – poinformował marszałek.

PAP/RIRM

drukuj