fot. PAP

Senat pogrąża stan polskich finansów

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych głosami polityków PO opowiedziała się za przyjęciem nowelizacji ustawy o finansach publicznych bez poprawek.

Nowelizacja przewiduje zawieszenie tzw. pierwszego progu ostrożnościowego.

Senator Grzegorz Bierecki wnioskował o odrzucenie projektu ustawy. Wniosek został jednak odrzucony. Mimo to senator zapowiedział, że zostanie on zgłoszony do głosowania na posiedzeniu plenarnym Senatu w formie tzw. wniosku mniejszości.

Senator PiS dodał, że jest przeciwnikiem likwidacji ograniczeń w zadłużaniu Polski. One także w opinii ministerstwa finansów przez wiele lat spełniały bardzo skutecznie swoją rolę.

– Usunięcie tego bezpiecznika, który od wielu lat chronił Polskę przed nadmiernym zadłużeniem oznaczać będzie, że nasz cykl gospodarczy zostanie uzależniony od cyklów zapadalności zadłużenia i od terminów jego spłaty. W Polsce będzie to albo troszeczkę poprawiać sytuację, albo ją gwałtownie pogarszać w zależności od potrzeby zebrania przez rząd polski pieniędzy na zapłacenie zagranicznym grupom finansowym. To one są głównym beneficjentem tych działań, to one świetnie zarabiają na pożyczaniu rządowi, który marnuje nasze pieniądze – powiedział senator Grzegorz Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki najprawdopodobniej zwróci się w tej sprawie do prezydenta, ponieważ to on jako ostatni zadecyduje czy ustawa wejdzie w życie.

Zlecił także ekspertyzę dot. rządowego programu, która jeżeli okaże się miażdżącą dla projektu posłuży do zaskrzenia jej do Trybunału Konstytucyjnego.

– Usunięcie progów oznacza, że zapis konstytucyjny może zostać naruszony w wyniku choćby zdarzeń, na które rząd czy minister Rostowski ma ograniczony wpływ. Można wymienić choćby wzrost kursu euro, czy dolara w stosunku do złotówki. Ponad 1/3 zadłużenia finansowane jest z waluty zagranicznej. Jeżeli dojdziemy blisko progu konstytucyjnego wahnięcie ceny złotówki będzie oznaczało, że możemy przekroczyć ten próg  – dodaje senator Grzegorz Bierecki.

Rządowy projekt trafi pod obrady Senatu w przyszłą środę. Wcześniej przyjął go Sejm.

 

Wypowiedź senatora Grzegorza Biereckiego:


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj