fot. PAP/Paweł Supernak

Sejm: pierwsze czytanie projektu budżetu na 2020 rok

W parlamencie odbyło się w środę pierwsze czytanie projektu budżetu na 2020 rok. To pierwszy po 1990 r. budżet bez deficytu. Wydatki i dochody wyniosą ponad 435 mld zł.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że jest to możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i odbudowie dochodów podatkowych państwa.

Założenia projektu przedstawił posłom szef resortu Tadeusz Kościński.

Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych oraz jednocześnie wspiera tych, którzy tej pomocy potrzebują. To budżet racjonalny, oszczędny, nie pozbawiony wrażliwości społecznej, który równolegle wspiera potencjał naszej gospodarki. Zrównoważenie budżetu państwa, który stanowi rdzeń finansów publicznych, przy jednocześnie niskim deficycie całego sektora finansów publicznych, świadczy o dyscyplinie fiskalnej i gwarantuje niskie koszty obsługi długu publicznego – podkreślił min. Tadeusz Kościński.

Rząd zakłada, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., a inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc.

W projekcie budżetu na 2020 r. założono także wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent o 6,3 proc.

RIRM/TV Trwam News

drukuj