Min. Finansów: po listopadzie br. 2,4 mld zł deficytu w budżecie

Po listopadzie br. budżet państwa miał deficyt w wysokości 2,4 mld zł, co stanowiło 4,1 proc. w stosunku do deficytu przewidzianego w ustawie budżetowej na ten rok – podało w czwartek Ministerstwo Finansów w szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów dochody wyniosły 323,3 mld zł (99,3 proc. przewidzianych w ustawie budżetowej na 2017 r.), wydatki – 325,7 mld zł (84,6 proc.) a deficyt – 2,4 mld zł, tj. 4,1 proc.

Zdaniem wiceminister finansów Teresy Czerwińskiej, budżet ma najniższy deficyt po jedenastu miesiącach od co najmniej 2000 r.

„Dochody były o 28,8 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie jedenastu miesięcy roku ubiegłego, w tym dochody z VAT o 24,7 mld zł. Świadczy to o skuteczności uszczelnienia systemu podatkowego” – uważa Teresa Czerwińska.

W komentarzu przekazanym PAP wiceminister wskazała, że w tym roku po listopadzie wykonanie wydatków sięgnęło 84,6 proc. planu, tym samym wydatki są większe o 3,6 mld zł niż w analogicznym okresie rok temu i o 25,8 mld zł niż dwa lata temu.

„Chciałabym zaznaczyć, że w tym roku przeznaczyliśmy dodatkowe środki w wyniku dwóch nowelizacji budżetu państwa podyktowanych racjonalnym gospodarowaniem środkami poprzez dysponentów, co skutkowało oszczędnościami w ich budżetach i wolnymi środkami w rezerwach” – podkreśliła.

„Na koniec roku prognozujemy, że deficyt budżetu państwa będzie znacząco niższy od planowanego, głównie za sprawą poprawy ściągalności VAT” – poinformowała wiceminister. Zaznaczyła, że jeśli chodzi o wynik całego sektora, to ostatecznie poznamy go dopiero w maju po dokonaniu wszystkich rozliczeń.

Według szacunkowych danych w okresie styczeń-listopad 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 28,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

„Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 13,9 proc. r/r” – zaznacza w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Według resortu finansów wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku odnotowano we wszystkich głównych podatkach. Dochody z VAT były wyższe o 20,3 proc. r/r (tj. ok. 24,7 mld zł), dochody z akcyzy i podatku od gier były wyższe o 4,2 proc. r/r (tj. ok. 2,6 mld zł), dochody z PIT były wyższe o 8,6 proc. r/r (tj. ok. 3,7 mld zł), dochody z CIT były wyższe o 12,9 proc. r/r (tj. ok. 3,1 mld zł).

Natomiast dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły 4,0 mld zł, tj. 100,9 proc. planu.

„W okresie styczeń-listopad 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 32,0 mld zł i było niższe o 6,7 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównym powodem niższego wykonania były czynniki o charakterze jednorazowym. W lutym oraz lipcu 2016 roku miała miejsce wpłata w kwocie ok. 9,2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r.” – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z komunikatem do końca listopada z budżetu wydano 325,7 mld zł tj. 84,6 proc. tegorocznego planu, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. przekazano na wydatki 322,1 mld zł, tj. 87,4 proc. planu.

„Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń-listopad roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,2 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus w okresie styczeń-listopad br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia” – tłumaczy resort finansów.

Wyjaśniono, że różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń-listopad 2016 r. odnotowano w ramach ZUS oraz w ramach środków własnych Unii Europejskiej (wykonanie niższe odpowiednio o ok. 8,7 mld zł i ok. 1,0 mld zł). W przypadku ZUS jest to spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń–listopad 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

„Niższe wykonanie w ramach środków własnych Unii Europejskiej związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r. W związku z powstałymi oszczędnościami po stronie wydatków budżetu państwa ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017, oszczędności te zostały rozdysponowane na inne cele określone w niniejszej ustawie w wys. 9,6 mld zł” – dodano.

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa na 2017 r. przewidywał po listopadzie deficyt w wysokości 46 mld 487,2 mln zł. Ustawa budżetowa na ten rok dopuszcza deficyt w wysokości 59 mld 345 mln zł, ale zgodnie z zapowiedziami resortu finansów na koniec 2017 r. deficyt budżetu miałby wynieść ok. 30 mld zł.

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl