fot. flickr

Najnowszy raport PKO BP

PKO BP w najnowszym raporcie o stanie finansów publicznych szacuje, że w przyszłym roku deficyt budżetowy może sięgnąć nawet 4,5 proc. PKB.

Jak napisał jeden z dzienników w 2017 roku dziurę budżetową mogą powiększyć wydatki na program 500 plus, podwyższenie kwoty wolnej od podatku i powrót do poprzedniego wieku emerytalnego.

Niezależni eksperci jednak uspokajają; rząd zanim wprowadził między innymi program 500 plus, podjął działania mające na celu zabezpieczenie środków na ten cel.

Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, podkreśla, że PiS poprzez swoje działania doprowadził do zwiększenia wpływów z podatku VAT.

– To, co mówią ekonomiści PKO BP stoi jakby w sprzeczności z rzeczywistością i w sprzeczności ze strategią, którą przyjął ten rząd. Ten rząd podjął pewno zobowiązania tak, jak 500+, ale jednocześnie – jak żaden inny rząd przedtem – zawczasu podjął kroki, żeby móc spełnić te obietnice, które już się zmaterializowały, bo przecież odpowiednie ustawy już weszły w życie – podkreślił Jerzy Bielewicz.

Jeżeli deficyt budżetowy przekroczyłby 3 proc. PKB, Bruksela mogłaby wszcząć wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Wówczas władze musiałyby podjąć działania naprawcze.

RIRM

drukuj