fot. Nasz Dziennik/Mateusz Marek

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

W czwartek po godz. 11 rozpoczęło się posiedzenie Senatu. Izba zajmie się m.in. nowelą ustawy dot. zwiększenie wydatków na obronność oraz nowelą ustawy o statusie sędziów TK; możliwe, że zajmie się też przepisami o nowej instytucji, która ma wspierać organizacje pozarządowe.

Na briefingu przed posiedzeniem marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że obrady Senatu, w związku z dużą liczbą punktów, którymi Izba ma się zająć w tym tygodniu, mogą zostać przedłużone o kolejny dzień – prawdopodobnie przyszły wtorek. Powiedział też, że na tym posiedzeniu Senat prawdopodobnie nie zajmie się – choć było to planowane – ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Nowelizacja ustawy o finansowaniu i modernizacji sił zbrojnych przewiduje m.in. zwiększenie wydatków na obronność w 2020 r. do 2,1 proc. PKB, a docelowo – do minimum 2,5 proc. PKB w 2030 r. Ma to umożliwić reorganizację struktury i systemu dowodzenia sił zbrojnych i przyspieszyć modernizację „przy aktywnym zaangażowaniu polskiego przemysłu obronnego”. Zwiększenie stanu etatowego sił zbrojnych wiąże się z formowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, które docelowo mają liczyć ponad 50 tys. osób. Według szacunków, zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o ponad 117,2 mld zł w ciągu 10 lat.

Senatorowie prawdopodobnie zajmą się również ustawą wprowadzającą nową instytucję, która ma wspierać organizacje pozarządowe, czyli Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kolejnym punktem posiedzenia będzie nowela ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która zakłada obniżenie opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Senacki projekt nowelizacji jest wykonaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. ws. stawki opłaty za opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Tematami obrad będą m.in. nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych likwidującej stanowiska doradców i asystentów w samorządach (chodzi o ustawę Kukiz’15 o likwidacji tzw. „gabinetów politycznych”) oraz nowela ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zakłada, że od 2018 r. wydawane w sklepach jednorazowe torby foliowe nie będą bezpłatne.

Kolejnym punktem posiedzenia jest nowela ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która zakłada obniżenie opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Senacki projekt nowelizacji jest wykonaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. ws. stawki opłaty za opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Senat zajmie się także nowelą ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. Nowe przepisy mają zapewnić większe środki na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ustawa podnosi kwoty przeznaczone na rekompensaty i odszkodowania za likwidację chowu świń. Resort rolnictwa chce w ten sposób zachęcić rolników, by zrezygnowali z chowu świń, jeśli nie są w stanie spełnić warunków bioasekuracji. Ponieważ chęć rezygnacji z dalszego chowu zgłosiło ponad 2,6 tys. gospodarstw, gdzie znajduje się ok. 30 tys. świń, zaproponowano podniesienie tych kwot odpowiednio do 21,5 mln zł i 8 mln zł na lata 2017 – 2018.

Senatorom zostaną też przedstawione informacje: o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 r.; o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej) i o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Senatorowie przeprowadzą również drugie czytanie uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Swoje projekty przygotowały grupy senatorów PO i PiS.

PAP/RIRM

drukuj