Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014

Sejm większością głosów koalicji POPSL przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. i udzielił rządowi absolutorium.

Zgodnie ze sprawozdaniem dochody budżetu wyniosły 283,5 mld zł, wydatki 312,5 mld zł, a deficyt 29 mld zł. Najwięcej budżet dostał z VAT-u, następnie z akcyzy, podatku PIT, i – prawie dwa razy mniej niż z PIT – z CIT.

Jeszcze przed głosowaniem nad sprawozdaniem poseł Andrzej Romanek z Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica zarzucał rządowi m.in. słabość w zakresie zmniejszania luki podatkowej.

– W Polsce w ciągu ostatnich lat mamy do czynienia z permanentnym deficytem budżetowym. Skala tego deficytu wynosi średnio 33 mld podczas gdy skala wyłudzeń podatku VAT w 2014 roku wyniosła 34 mld zł, a luka podatkowa średnio 70 mld zł. To kwota, która mogła wpłynąć do budżetu, ale nie wpłynęła z powodu słabości polskiego państwa. Polacy są okradani, a zyski są transferowane za granicę, pani premier. To są koszty funkcjonowania tzw. państwa teoretycznego. Te 70 mld zł luki podatkowej w tym 34 mld wyłudzonego podatku VAT to wotum nieufności wobec pani i pani rządu – powiedział poseł Andrzej Romanek.         

PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc.

RIRM

drukuj