fot. PAP/Jakub Kamiński

Sejm: Komisja sprawiedliwości wznowiła prace nad projektem o SN

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wznowiła po godz. 9.00 prace nad prezydenckim projektem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Posiedzenie komisji potrwa najprawdopodobniej cały dzień.

Komisja rozpoczęła prace nad projektem Andrzeja Dudy o SN we wtorek ok. godz. 20.30, a przerwała po godz. 23.00. Dotychczas komisja opracowała osiem spośród 132 artykułów projektu.

PiS złożyło do projektu kilka poprawek. Według jednej z nich – jeszcze nieprzyjętej – I prezes SN nie mógłby opiniować kandydatów na prezesów poszczególnych izb SN. Według PiS powinni oni być wyłaniani do wyboru przez prezydenta w sposób samorządny przez sędziów danej Izby.

Komisja we wtorek późnym wieczorem przyjęła zaś poprawkę PiS określającą m.in. liczbę stanowisk sędziowskich w SN na co najmniej 120.

Liczne poprawki złożyło PO – komisja je odrzuca. Odrzucona we wtorek została poprawka tego klubu, by to Zgromadzenie Ogólne SN nadawało Sądowi jego regulamin, a nie prezydent RP – jak przewiduje projekt.

74-stronicowy projekt o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. badanie przez SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat; utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników oraz przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta.

Obok funkcjonujących obecnie w SN izb: Cywilnej, Karnej oraz – zmodyfikowanej – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, projekt tworzy dwie nowe izby: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarną – w obu, po raz pierwszy w SN, obok sędziów orzekaliby ławnicy. Zlikwidowano by Izbę Wojskową, której sprawy przejęłaby Izba Karna.

Projekt o SN negatywnie zaopiniowały m.in. KRS, RPO, SN i liczne środowiska prawnicze. Podczas I czytania w Sejmie opozycja zarzucała zapisom ustawy naruszanie zasady trójpodziału i równowagi władz. Odpierali je posłowie PiS i prezydencka minister Anna Surówka-Pasek, która reprezentuje Andrzeja Dudę w pracach nad projektem.

W dzisiejszym posiedzeniu komisji uczestniczy też m.in. I prezes SN Małgorzata Gersdorf oraz przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Waldemar Żurek.

Prezydent złożył projekt o SN i nowelizację o KRS w końcu września tego roku. W lipcu zawetował nową ustawę o SN i nowelę ustawy o KRS, wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność. Uzasadniając weto ws. SN, Andrzej Duda wskazał że „wpływ Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego na działalność SN byłby ogromny; uprawniona jest obawa przed zagrożeniem dla niezależności tego sądu i jego autorytetu w społeczeństwie”. Co do KRS prezydent podkreślał, że aprobuje ogólną ideę zmian, ale wybór sędziów do KRS przez Sejm wymaga większości 3/5 głosów, co będzie „wyrazem konsensusu różnych ugrupowań zasiadających w parlamencie”.

Wcześniej – we wtorek wieczorem – po dziewięciu godzinach obrad komisja przyjęła, wraz z poprawkami PiS, projekt prezydenta ws. Krajowej Rady Sądownictwa. Obrady komisji zaplanowano też na czwartek.

PAP/RIRM

drukuj