fot. flickr.com

Minister E. Rafalska wręczy nowe legitymacje osób z niepełnosprawnościami

Dziś w Warszawie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wręczy nowe legitymacje osób z niepełnosprawnościami. Zastąpią one używane obecnie mało estetyczne i nieporęczne dokumenty, które nie mieszczą się w portfelu, przez co łatwo się niszczą i gubią.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane na podstawie prawa miejscowego, przede wszystkim przez podmioty publiczne.

W myśl nowych przepisów zmienił się wygląd legitymacji. Nowy wzór przewiduje możliwość zamieszczania w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności. Informacje te będą zamieszczane jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

Nowe legitymacje będą posiadały również oznaczenie w alfabecie Braill’a. Wykonanie ich z poliwęglanu zagwarantuje ich trwałość, a umieszczenie napisów w języku angielskim i francuskim – rozpoznawalność poza granicami kraju.

TV Trwam News/RIRM/ŁB

drukuj