Rząd zajmie się ABW

Rząd zajmie się dziś projektami ustaw dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Główną zmianą ma być odmienne podporządkowanie tych służb, obecnie podległych premierowi.  

AW jako jednostka „ponadresortowa” ma pozostać w jego nadzorze, zaś ABW ma przejść pod kuratelę MSW. Poseł Marek Opioła, z sejmowej komisji ds. służb specjalnych, ocenia że zaproponowane zmiany negatywnie odbiją się na funkcjonowaniu ABW.

– Zmiany, które mówią o tym, żeby w Polsce ABW podlegała MSW to powrót do polityki resortowej. Powstanie nadministerstwo, które tak naprawdę będzie miało bardzo duże uprawnienia (nawet większe od uprawnień, które teraz ma premier RP). To oceniamy bardzo negatywnie. Kompetencje prezydenta RP też są ograniczone, no i kwestia zasadnicza – jak będzie funkcjonowała ABW w ramach swojego zakresu kompetencyjnego? – pytał poseł Marek Opioła.

Proponowane zmiany dotyczące Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu to element szerszej reformy służb specjalnych. Zmiany zapowiedział premier Donald Tusk po aferze Amber Gold z 2012 r., gdy okazało się, że nie było właściwej koordynacji działań służb i organów państwa.

RIRM

drukuj