By W.krasno - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92236975

Rząd nie wycofuje się z bezprawnego przejmowania Prokuratury Krajowej

Trybunał Konstytucyjny nakazuje powstrzymanie się od uniemożliwiania prac Prokuratorowi Krajowemu, Krajowa Rada Sądownictwa wzywa Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do przestrzegania prawa, prezydent Andrzej Duda domaga się rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. Tak w skrócie wygląda spór wokół tego, kto stoi dziś na czele Prokuratury Krajowej.

Prokurator Dariusz Barski nie ma wątpliwości co do tego, jaką sprawuje dziś funkcję.

– Jestem Prokuratorem Krajowym, pierwszym zastępcą Prokuratora Generalnego – oznajmił w Polsat News.

Tym samym, jak wskazał Dariusz Barski, usunięcie go z funkcji Prokuratora Krajowego przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara jest nieskuteczne.

– Działania pana Prokuratora Generalnego mają na celu obejście mechanizmu, który jest wyartykułowany w art. 14  ustawy o prokuraturze, z którego wynika, że aby skutecznie odwołać Prokuratora Generalnego i innych zastępców potrzebna jest zgoda prezydenta wyrażona na piśmie. Tutaj takiej zgody nie było – zaznaczył.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar utrzymuje, że tu nie chodzi o odwołanie Prokuratora Krajowego, a jego wcześniejsze powołanie, które rzekomo miało być niezgodne z prawem. Minister powołał dublera. Z takim działaniem nie zgadza się prezydent Andrzej Duda, który złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

– Proszę zaniechać prób naruszania prawa. Wszelkie działania w tym zakresie są bezskuteczne – podkreślił szef państwa polskiego.

Trybunał Konstytucyjny nakazał Adamowi Bodnarowi powstrzymanie się od działań uniemożliwiających wykonywanie uprawnień przez Dariusza Barskiego. Wstrzymał też decyzję o powołaniu dublera, Jacka Bilewicza, na osobę pełniącą obowiązki Prokuratora Krajowego. Adam Bodnar nie zamierza słuchać ani prezydenta, ani Trybunału Konstytucyjnego.

– Absolutnie nie zamierzam się wycofać, ponieważ uważam, że mam rację w tym, co zostało przedstawione prok. Barskiemu w piątek, a mianowicie, że jest prokuratorem w stanie spoczynku – mówił minister sprawiedliwości.

Kolejną instytucją, która nawołuje premiera i Prokuratora Generalnego do anulowania wadliwej, niezgodnej z konstytucją decyzji jest Krajowa Rada Sądownictwa.

– Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wzywa Prezesa Rady Ministrów oraz Prokuratora Generalnego do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zasad demokratycznego państwa prawa poprzez anulowanie swoich decyzji w celu uniknięcia chaosu prawnego, a przede wszystkim wpływu, jakie te decyzje będą miały na tok postępowań sądowych dla dobra obywateli – oznajmiła Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.

Prokuratora Krajowa to pewnie dopiero początek działań Adama Bodnara. Działań, które realizowane są z pominięciem zapisów konstytucji, z pominięciem prezydenta, z pominięciem Trybunału Konstytucyjnego. A to właśnie sam trybunał może być kolejnym etapem planu realizowanego przez rząd Donalda Tuska.

– Chciałbym, żebyśmy przedstawili nowy rozdział konstytucji, który zmieni w ogóle cały Trybunał Konstytucyjny – wskazał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.

By jednak zmienić konstytucję trzeba mieć w parlamencie większość konstytucyjną, a tej dzisiejsza koalicja nie posiada. Niewykluczone jednak, że zmiany będą wprowadzane tak, jak do tej pory w przypadku mediów publicznych czy Prokuratora Krajowego – uchwałami, siłą i opiniami prawnymi osób od lat przychylnych środowisku Donalda Tuska.

TV Trwam News

drukuj