fot. pixabay.com

Ruszyła pomoc dla rolników na refundację wydatków poniesionych na bioasekurację

Rolnicy utrzymujący trzodę chlewną do 27 sierpnia mogą składać wnioski o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych w czasie działań bioasekuracyjnych. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wniosek o dofinansowanie działań bioasekuracyjnych można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Refundacja obejmuje do 50 procent wydatków na m.in. maty dezynfekujące, sprzęt do wykonywania zabiegów dezynfekujących, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego.

Dofinansowanie można też przeznaczyć na zabezpieczenie przed dostępem zwierząt domowych do budynków, w których przetrzymywana jest trzoda chlewna.

Gospodarze utrzymujący trzodę chlewną mogą składać wnioski od 6 do 27 sierpnia. Powinien on zawierać m.in. oryginały lub kopie faktur, rachunków, umów, które uwierzytelniają wydatki oraz dowody zapłaty potwierdzające ich poniesienie do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym. Obowiązkowe jest też zaświadczenie o pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie.

Wniosek można złożyć osobiście, ale także za pomocą platformy ePUAP lub przesyłką Poczty Polskiej. [czytaj więcej]

 

TV Trwam News

drukuj