fot. pixabay.com

Ruszają Pracownicze Plany Kapitałowe w największych firmach

Od dziś w największych firmach ruszają Pracownicze Plany Kapitałowe. Automatycznie zostaną do nich zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. PPK z czasem mają objąć także mniejsze przedsiębiorstwa.

Oszczędności emerytalne tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Podstawowe wpłaty wyniosą 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik. Osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc. Pracodawca ma wpłacać co najmniej 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie. W skali roku daje to 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

– To bardzo ważna reforma, na którą czekaliśmy kilka lat, szczególnie w sytuacji, kiedy była niekorzystna zmiana dotycząca OFE, która spowodowała spadek ich znaczenia, odpływy z funduszy, które negatywnie wpływały na rynek kapitałowy – mówił Andrzej Sołdek, członek zarządu Skarbiec TFI SA.

Do programu w pierwszej kolejności przystąpią osoby zatrudnione w firmie powyżej 250 pracowników, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Z automatu obejmie to pracowników w wieku 18-55 lat, natomiast ci starsi mogą przystąpić do PPK dobrowolnie. Wszyscy mają też prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie. Wdrażana jest nie tylko reforma PPK, ale również jest projekt ustawy, która dotyczy przekształcenia OFE w Fundusze Inwestycyjne IKE.

– I to też jest istotny element z punktu widzenia rynku, ponieważ rozwiewa tą niepewność, która do tej pory była na rynku, co z tymi środkami się stanie. Czy z kolei nie będzie tutaj negatywnego wpływu poprzez sprzedaż tych aktywów, jeżeli byłyby np. przeniesione do Funduszu Rezerwy Demograficznej – wskazał Andrzej Sołdek.

Z czasem system Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie wprowadzany w coraz mniejszych przedsiębiorstwach. Podobne programy do PPK upowszechniły się w gospodarkach na całym świecie. Średnio uczestniczy w nich 70-80 proc. pracowników.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj