Rozmowy ostatniej szansy

Dziś odbędą się rozmowy związkowców z rządem na temat sytuacji w górnictwie. NSZZ „Solidarność” zapowiada, że jeśli w najbliższych dniach nie będzie decyzji,  przeprowadzi ogólnopolską akcję protestacyjną.

Dzisiejsze spotkanie będzie kontynuacją ubiegłotygodniowej dyskusji w Katowicach. Związkowcy po rozmowach z premierem mówili, że w kwestii dalszych uzgodnień są „umiarkowanymi optymistami”.

W związku z tym, że premier zapowiedział na dziś kontynuację rozmów, związkowcy odłożyli nawet do 16 czerwca planowaną na 19 maja demonstrację w Warszawie.

Wskazywali, że premier zapowiedział, że będzie potrzebował ok. 10 dni, aby przygotować się do odpowiedzi na pytania i postulaty strony społecznej. Związkowcy liczą na konkrety – mówi Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

– Nie ma czasu na umizgi. Sprawa jest taka – pan premier przyjechał, rozmawialiśmy, w stosunku do pana premiera zobowiązaliśmy się do pewnych rzeczy, pan premier w stosunku do nas. Teraz będziemy sprawdzać – mówi Kazimierz Grajcarek.

Premier Donald Tusk zapowiedział m.in. opracowanie (wspólnie ze stroną społeczną) nowej strategii dla sektora górnictwa węgla kamiennego oraz nowej ustawy górniczej.

Zadeklarował również, że rząd zajmie się kwestią nadmiernego importu węgla ze Wschodu oraz usprawnieniem handlu tym surowcem na rynku krajowym poprzez utworzenie państwowych składów węgla.

Najgorsza sytuacja jest w Kompanii Węglowej. W ubiegłym roku spółka  straciła na sprzedaży węgla ponad miliard złotych.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj