Premier Beata Szydło podsumowała dotychczasową prace rządu

Premier Beata Szydło podsumowała dziś pierwsze 100 dni pracy swojego gabinetu. Odniosła się tym samym do przedwyborczych obietnic na ten czas. Premier szczegółowo omówiła, co udało się już zrealizować, które projekty są w trakcie wdrażania w życie oraz, na które wciąż będziemy musieli poczekać.

Premier Beata Szydło w swoim przemówieniu zwróciła uwagę, że plan jej rządu na 100 dni i całą kadencję opierał się na programie, który został zaprezentowany w kampanii wyborczej, a program i expose zostało napisane głosami obywateli.

– To Polacy w wyborach parlamentarnych, dając mandat do rządzenia Prawu i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, zdecydowali o tym, jaki program ma być realizowany. Jakiej chcą wizji Polski – podkreśliła Beata Szydło.

Premier Szydło podkreśliła także, że priorytety rządu to program wsparcia dla rodzin „Rodzina 500 plus”, obniżenie wieku emerytalnego, niższy CIT dla małych przedsiębiorców, darmowe leki dla seniorów, prawo rodziców do decydowania o edukacji sześciolatków, minimalna stawka godzinowa 12 złotych oraz skończenie z procederem pozwalającym odbierać dzieci rodzicom z powodu biedy. Jak dodała, te plany były podstawą pracy rządu w ciągu pierwszych 100 dni. W odpowiedzi na głosy opozycji przypomniała o „niebieskiej teczce” z projektami.

– Wszystkie projekty, które były w „niebieskiej teczce” w czasie kampanii wyborczej, zostały przez nas rozpoczęte. Część z nich jest zrealizowana i powiem, na jakim jesteśmy etapie. „Rodzina 500+” – ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została przyjęta i podpisana przez pana prezydenta 17 lutego 2016 roku. Powrót do poprzedniego wieku emerytalnego – projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, który został złożony przez pana prezydenta. Dotrzymał on swojej deklaracji złożył projekt ustawy. Zawsze mówiliśmy, że jeżeli pan prezydent złoży projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego, to ten projekt będzie procedowany przez nas i rząd przyjmie go jako projekt, który będzie popierał. Ustawa jest w Sejmie, jest po konsultacjach społecznych, po wysłuchaniu publicznym i po pierwszym czytaniu w komisji sejmowej. Ustawa zakaz zabierania rodzinom dzieci z powodu biedy (…) została uchwalona 11 lutego przez Sejm. Podniesienie kwoty wolnej od podatku (…) to również projekt pana prezydenta i jego zobowiązanie, z którego się wywiązał. W tej chwili ustawa ta jest po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu i skierowana do Komisji Finansów Publicznych. 15 proc. CIT dla przedsiębiorców (…) – projekt ten został przekazany 25 lutego przez pana ministra Szałamachę do konsultacji społecznych. Stawka 12 złotych na godzinę (…) – zakończyły się konsultacje społeczne. Projekt trafi teraz do Sejmu. Darmowe leki dla seniorów – ten projekt został wniesiony do Sejmu 11 lutego, przyjęty przez rząd. Czekamy na rozpoczęcie prac w Sejmie. Ustawa o sześciolatkach weszła w życie 23 stycznia 2016 roku. Szerszy dostęp do ubezpieczeń dla rolników (…) został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów 18 lutego i czeka na dalsze procedowanie. Ochrona polskiej ziemi – projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów na ostatnim posiedzeniu rządu. Podniesienie kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji jest po pierwszym czytaniu w Sejmie i trafił do komisji. Podatek bankowy wszedł w życie 1 lutego. Podatek od hipermarketów – jesteśmy w trakcie konsultacji, trwają prace nad tym projektem – mówiła premier Beata Szydło.

Beata Szydło wspomniała również o zaproszonej do współpracy opozycji.

– Zaprosiliśmy opozycję do współpracy. Ta współpraca nie została podjęta. Powiem więcej, że nie dano nam nawet tych symbolicznych stu dni spokoju wtedy, kiedy w polskiej kulturze politycznej przyjęto taką zasadę, że w ciągu pierwszych stu dni rządy mają czas na przygotowanie się do pracy (…). Myśmy jeszcze nie byli zaprzysiężeni, a już zaczęto nas rozliczać z tego, że nie wprowadziliśmy projektów. Pytano, gdzie jest 500 złotych. (…) Chociażby dla tego jednego programu „Rodzina 500 plus” warto było podjąć tę pracę i warto było wykonać ten wysiłek, żebyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, że dokonaliśmy wielkiego skoku cywilizacyjnego dla polskich rodzin – dodała premier Szydło.

Premier zwróciła także uwagę, ze dziś opozycja ma do wyboru drogę pójścia z rządem, kiedy realizuje dobre projekty, albo pozostać tam, gdzie jest i ciągle marudzić i narzekać.

Beata Szydło podkreśliła również, że te 100 dni nie są tylko przepełnione sukcesami. Przyznała, że zostały popełnione błędy. Jako przykład podała prace nad podatkiem od hipermarketów.

Ten pierwszy projekt, który był przez nas zaprezentowany okazał się projektem, który nie wypełniał stawianych założeń. Mamy jednak zasadę, której trzymaliśmy się w kampanii wyborczej, której byliśmy wierni przez osiem lat opozycji, i której będziemy wierni także teraz: słuchamy Polaków (…). Wyciągamy wnioski. Popełniamy błędy, ale wyciągamy z nich wnioski. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby projekt ustawy o hipermarketach zmienić (…) trwają nad nim prace w uzgodnieniu ze środowiskami przedsiębiorców – podkreśliła premier Szydło.

100 dni to także okres, w którym – jak zauważyła Beata Szydło – tworzyła się „rządowa drużyna”. Pani premier podziękowała wszystkim ministrom za wysiłek i pracę, ponieważ każdy z resortów włożył bardzo dużo pracy w przygotowanie i realizację rządowego programu. Premier zapewniła także o konsekwentnej realizacji założonych celów.

 


RIRM/TV Trwam News

drukuj