fot. Tomasz Strąg

Rocznica beatyfikacji s. Faustyny Kowalskiej przez papieża Jana Pawła II

27 lat temu papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji siostry Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia należy do grona największych mistyków w historii Kościoła. 

18 kwietnia 1993 roku na Placu św. Piotra Jan Paweł II ogłosił s. Faustynę błogosławioną. W ten sposób zakończył proces, który sam, jeszcze jako arcybiskup krakowski, rozpoczął w 1965 roku.

Święta s. Faustyna była mistrzynią życia duchowego, która przypomniała nam prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka – mówi s. Elżbieta Siepak, ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

– To jest droga całkowitego zawierzenia Bogu, dziecięcej ufności wobec Niego, czyli bardzo wiernym pełnieniu Woli Bożej na co dzień. Woli Bożej  objawionej w dekalogu, w Słowie Bożym, w obowiązkach stanu czy w rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. A także postawa miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Siostra Faustyna tak daleko w tej postawie poszła, że całe swoje życie złożyła w ofierze za grzeszników. Szczególnie za tych, którym zagrażała utrata zbawienia, żeby ich ocalić na wieczność. To jest droga do świętości, którą św. siostra Faustyna wytyczyła ludziom podążającym za nią tą drogą do Boga. U początku tej drogi jest poznawanie Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia – wskazuje s. Elżbieta Siepak. 

Siostra Faustyna Kowalska zmarła w wieku 33 lat, 5 października 1938 roku w Łagiewnikach. W tym miejscu zostało zdeponowane całe jej dziedzictwo. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego i grób Siostry Faustyny. Do tego miejsca bardzo licznie pielgrzymują wierni z całego świata, by wielbić Boże Miłosierdzie i wypraszać łaski.

RIRM

drukuj