fot. twitter.com

„Robocze” Zgromadzenie Ogóle Sędziów SN przeanalizuje nową sytuację prawną

Dziś zbiera się „robocze” Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego zwołane przez I prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf. Tematem ma być „analiza sytuacji prawnej, w jakiej znalazł się SN w związku z wejściem w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym

Ustawę w tej sprawie przygotował prezydent Andrzej Duda. Wprowadza ona m.in. możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat.

Poseł i prawnik prof. Krystyna Pawłowicz przyznała na antenie Radia Maryja, że po dzisiejszym posiedzeniu Sądu Najwyższego nie spodziewa się pozytywnego działania tego gremium.

Po tym spotkaniu, zapewne późnym popołudniem, usłyszymy o uchwale tego zgromadzenia, które jeszcze raz, na pewno, będzie oskarżało nowe władze o niekonstytucyjne działanie. Zapewne przedstawione zostaną jakieś środki „oporu prawnego” i takiego „bohaterstwa”, które jak to sędziowie pewnie sformułują maja bronić wymiaru sprawiedliwości przed niepraworządną władzą – podkreśla prof. Krystyna Pawłowicz.

Prezydencka ustawa oprócz skargi nadzwyczajnej przewiduje też powstanie dwóch nowych izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. W obu, obok sędziów mają zasiadać ławnicy. Ustawa reguluje też kwestię przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

Wiele zmian w Sądzie Najwyższym jest uzależnionych od sprawnego funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, której pierwszego posiedzenia nie zwołała dotąd I prezes SN Małgorzatę Gersdorf

RIRM

drukuj