fot. twitter.com/MIR_GOV_PL

Resort inwestycji i rozwoju chce zmienić w ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju proponuje zmiany w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Celem zmian jest efektywniejsza i bardziej sprawna realizacja programu Mieszkanie plus.

Ustawa o KZN weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku. Krajowy Zasób Nieruchomości miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których stanąć miały mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus. Grunty do KZN mają przekazywać między innymi spółki Skarbu Państwa.

Dzięki nowelizacji KZN będzie zwiększał podaż mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach. Na gruntach Skarbu Państwa będą powstawać mieszkania przeznaczone na wynajem, w tym z opcją docelowego przeniesienia prawa własności.

– Nauczeni doświadczeniem budowy banku ziemi, wprowadziliśmy zmiany, które powodują, że wpływać będą do nas tereny, które są atrakcyjne z punktu widzenia budownictwa mieszkaniowego. Na starcie likwidujemy możliwość zgłaszania takich terenów, o których wiemy, że nie będą użyteczne. Z drugiej strony wprowadzamy mechanizm, w którym będziemy mogli zapłacić tym, od których te tereny przejęliśmy. Choć są to tereny Skarbu Państwa, to mają one swoją wartość. Zarówno Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy inne podmioty, które dysponują tego typu terenami, będą mogły uzyskać odpłatność – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

KZN będzie oferował grunty pod Mieszkanie plus, a wysokość czynszu będzie zależeć od specyfiki danej inwestycji.

Resort inwestycji chce, aby nowelizacja weszła w życie do końca tego roku.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj