fot. Tomasz Strąg

MIiR: Trwają prace nad projektem rozporządzenia ws. standardów budownictwa społecznego

Trwają prace nad projektem rozporządzenia ws. standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat – poinformowało PAP Biuro Komunikacji MIiR.

Standardy będzie trzeba spełniać, aby móc skorzystać ze wsparcia z Funduszu Dopłat.

Jak poinformował resort, projekt rozporządzenia pod koniec stycznia (25 stycznia) br. został ponownie przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Biuro Komunikacji MIiR przypomniało, że w toku prac legislacyjnych do projektu zgłaszane były uwagi, z których większość została uwzględniona lub w związku z rezygnacją z niektórych przepisów stała się bezprzedmiotowa. Projekt rozporządzenia został istotnie zmodyfikowany, co spowodowało konieczność jego ponownego zaopiniowania przez resorty.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, celem przedstawionych standardów budownictwa społecznego, realizowanego przy udziale finansowania o charakterze bezzwrotnym, jest dążenie do maksymalizacji efektywności wykorzystania środków publicznych, zapewnienie wysokiej użyteczności społecznej realizowanych przedsięwzięć oraz zagwarantowanie późniejszej efektywnej eksploatacji zasobów – przeznaczonych co do zasady dla osób o niższych dochodach.

Najważniejsze cele, jakie mają być zrealizowane poprzez wprowadzenie standardów, to lokalizacja inwestycji mieszkaniowej z dostępem do drogi publicznej (bezpośrednim lub pośrednim) i dostępność architektoniczna – zastosowanie projektowania uniwersalnego gwarantującego możliwość użytkowania przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie.

Jak podał resort, prace nad projektem zmierzają do pozostawienia do decyzji inwestora wyboru technologii przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem minimalnych wymagań w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej), co ma umożliwić znalezienie optymalnych rozwiązań projektowych dla danego rodzaju przedsięwzięcia, uwzględniających także lokalną dostępność materiałów oraz ograniczenia wykonawcze.

„Celem zapewnienia realizacji już rozpoczętych inwestycji zaproponowano wprowadzenie przepisów przejściowych, zgodnie z którymi standardów nie będzie stosować się do przedsięwzięć, dla których przed wejściem w życie rozporządzenia wszczęto co najmniej jedno postępowanie o zamówienie publiczne na prace projektowe, została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę albo już posiada pozwolenie na budowę, a także zostało dokonane zgłoszenie wykonania robot budowlanych, w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę” – poinformowało MIiR.

„Zmieniono również termin wejścia w życie rozporządzenia, w tym w sposób zróżnicowany określono vacatio legis proponowanych rozwiązań, tak aby adresaci norm zawartych w projektowanym rozporządzeniu mogli się do nich dostosować” – podał resort.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl