fot. twitter.com/MIR_GOV_PL

MIiR: 1,4 mld euro z unijnego instrumentu CEF na inwestycje

Komisja Europejska ogłosiła nowy nabór wniosków w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF) – poinformowało w piątek Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pula środków, o które można aplikować to 1,4 miliarda euro.

Z informacji MIiR wynika, że w łącznej puli wynoszącej 1,4 mld euro, 750 mln euro to pieniądze dostępne dla wszystkich krajów z UE, natomiast o 650 mln euro mogą aplikować tzw. kraje kohezyjne, czyli korzystające z Funduszu Spójności.

Priorytetem w nowym konkursie – jak czytamy – mają być m.in. przedsięwzięcia w ramach rozbudowy sieci TEN-T (transgranicznej sieci transportowej), prototypy urządzeń pokładowych w ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg (ITS) oraz inwestycje w tzw. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej (SESAR). Maksymalny możliwy poziom dofinansowania uzależniony jest m.in. od priorytetu konkursu i rodzaju projektu.

Jak czytamy w informacji, wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zaznaczono też, że „MIiR prowadzi tzw. preselekcję projektów, w ramach której wnioskodawcy, na podstawie informacji o planowanych projektach, otrzymują opinię resortu w zakresie kwalifikowalności zgłaszanych propozycji, a także wsparcie w przygotowaniu kompletnej aplikacji”.

Aby przybliżyć tematykę konkursu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizuje Dzień Informacyjny CEF. Wydarzenie odbędzie się 26 listopada w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Poinformowano, że w trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o zasadach aplikowania o środki unijne nie tylko w konkursie CEF Transport Reflow Call 2019, a także w ramach nowej formuły CEF Transport Blending Facility, która zostanie uruchomiona na przełomie listopada i grudnia.

Od przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego uczestnicy konferencji dowiedzą się, z jakimi wyzwaniami wiąże się wdrażanie projektów związanych z Europejskim Systemem Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) w Polsce. Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (czyli tzw. Partnerów Wdrażających w ramach Blending Facility) przedstawią swoją rolę w ramach Blending Facility, gdzie dotacja z Instrumentu „Łącząc Europę” łączy się z pożyczką udzielaną przez te banki.

W konkursie CEF Transport Blending Facility będzie można ubiegać się o wsparcie dla projektów wdrażających ERTMS oraz infrastrukturę paliw alternatywnych.

Szczegółowe informacje o konkursie i sposobie zatwierdzania wniosków przez MIiR przed ich złożeniem do KE można uzyskać na stronie: cef.gov.pl.

PAP

drukuj