fot. Katarzyna Cegielska

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

Dyskusja pod hasłem: „Jak promować dobre imię Polski w świecie” zainaugurowała działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od lat zajmuje się kwestiami polityki zagranicznej. W murach uczelni co roku odbywa się Forum Polonijne, a także liczne kongresy i sympozja poświęcone tematyce międzynarodowej. Dziś swoją działalność zainaugurował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.

Przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej, a także wzmocnienie kanałów współpracy między MSZ a samorządami i organizacjami pozarządowymi – to główne wyzwania, jakie postawiono przed toruńskim ośrodkiem.

– Ministerstwo w pewien sposób również wysyła sygnały do Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej odnośnie głównych priorytetów polskiej polityki. Te ośrodki mają w pewien sposób przedstawiać, wyjaśniać społeczeństwu na forum lokalnym właśnie te kwestie – mówi koordynator projektu, dr Jan Wiśniewski.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w WSKSiM to efekt zwycięstwa w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort dofinansowuje pracę centrów, które swoje siedziby mają we wszystkich województwach w kraju. Działalność toruńskiego ośrodka zainaugurowała dyskusja pod hasłem: „Jak promować dobre imię Polski w świecie”. Poza granicami kraju spotykamy się z wieloma krzywdzącymi stereotypami – wskazuje uczestnicząca w debacie poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga.

– Nagonka na Polskę, stereotypy na temat Polski nasilają się, kiedy rządy przejmują ugrupowania, które po prostu są skoncentrowane na budowie tożsamości Polski, na wyraźnej budowie pozycji kraju, ale poprzez reformy wewnętrzne – podkreśla Anna Fotyga.

Wspólna dyskusja na temat dobrego imienia naszego kraju ma pomóc Polakom w wyleczeniu się z kompleksów oraz byciu sobą w relacjach ze światem – tłumaczy prof. dr hab. Mieczysław Ryba.

– Opinia o Polsce i o Polakach, gdybyśmy się przyjrzeli np. współczesnej Europie, zupełnie odbiega od rzeczywistości. Pytanie dlaczego lub co zrobić, aby ona była prawdziwa. Nie, żeby ona była ładna, ale żeby była prawdziwa. Wydaje mi się, że taka refleksja jest nam potrzebna po to, żebyśmy się wyleczyli z wielu kompleksów – ocenia prof. dr hab. Mieczysław Ryba.

Na zadaniach stojących przed polską polityką historyczną skoncentrował się w swoim wystąpieniu członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej prof. dr hab. Wojciech Polak. Polska musi odpowiedzieć nie tylko na złą edukację historyczną w krajach Zachodu, ale także celowe działania m.in. historyków i publicystów niemieckich.

– Trzeba się przed takimi rzeczami bronić i to bronić w różnoraki sposób. Z jednej strony w najbardziej skrajnych przypadkach występować na drogę sądową, pisać sprostowania, ale z drugiej strony także pokazywać tę prawdziwą historię – mówi prof. dr hab. Wojciech Polak.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, a także wykładowcy i studenci WSKSiM.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu planuje organizację kolejnych debat. Ich tematem będą priorytety polskiej polityki zagranicznej.


TV Trwam News/RIRM

drukuj