Reforma służby zdrowia

Rząd na cotygodniowym posiedzeniu wysłucha dziś informacji ministra zdrowia o stanie zaawansowania prac nad pakietem regulacji dotyczącym reformy służby zdrowia.

Przedstawiony ma być także harmonogram realizacji tych zmian. Projekt przewiduje m.in. objęcie darmową opieką medyczną wszystkich Polaków. Chodzi o osoby nieubezpieczone. Ponadto zakłada likwidację NFZ. Środkami na ochronę zdrowia dysponowałby na poziomie centralnym minister zdrowia, a regionalnym – agendy przy wojewodach.

Poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, mówi, że zmiany zapowiadane przez ministra Konstantego Radziwiłła brzmią obiecująco.

W ogólnym zarysie niewątpliwie celem nadrzędnym jest z jednej strony uporządkowanie systemu, z drugiej zaś oczywiście skrócenie kolejek, czyli poprawa dostępności do ochrony zdrowia. Nie da się tego zrobić bez stopniowego zwiększenia nakładów finansowych. Oczywiście ogromną rolę odgrywają też kwestie organizacyjne, czyli przede wszystkim kwestie likwidacji NFZ – inny sposób finansowania – też będzie miał tu ogromne znaczenie. W moim przekonaniu szczególnie ważna jest kwestia funkcjonowania medycyny rodzinnej, a także poradni specjalistycznych. Jest co naprawiać – podkreśla przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

Resort Zdrowia chce, by na finansowanie służby zdrowia przeznaczano 6 proc. PKB.

Pakiet regulacji dotyczący zmian w ochronie zdrowia na początku lipca poznała premier Beata Szydło. Wówczas to minister zdrowia otrzymał zielone światło dla dalszych prac nad zmianami.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj